Ako obnoviť nesúdržné, opadávajúce a staré omietky?

biela stena s omietkou

Obnovte vzhľad starších omietok aby vyzerali opäť ako nové.

Ako na to?

  1. Poklepaním vyhľadáme duté miesta, ktoré je potrebné odstrániť.

  2. Ostrým predmetom vyhľadáme miesta s nesúdržnou omietkou. Oklepaním je potrebné odstrániť duté a nesúdržné omietky až na podklad.

  3. Dokonale očistený podklad (zbavený všetkých zbytkov malty) sa mierne navlhčí vodou a po zavädnutí sa realizuje podkladový cementový postrek.

  4. Chýbajúce miesta sa doplnia jadrovou omietkou weberdur jadrová omietka 4 mm a povrch sa latou vyrovná na úroveň pôvodnej omietky.

Všetky naše produkty nájdete vo svojom okolí vo viac ako 2000 stavebninách

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.