Ako obnoviť nesúdržné, opadávajúce a staré omietky?

Príprava podkladu

Cz.Weber

Poklepom vyhľadáme duté miesta, ktoré je potrebné odstrániť.

Cz.Weber

Dôkladným oklepaním je potrebné odstrániť duté a nesúdržné omietky až na podklad.

Cz.Weber

Podklad dokonale zbavený všetkých zvyškov mált sa mierne navlhčí vodou a po zavädnutí sa vykoná podkladový cementový postrek.

Cz.Weber

Najskôr nalejeme do miešačky čistú vodu, a to v pomere 6 - 7 l na jedno vrece. Potom naplníme miešačky suchú zmes a začneme miešať. Prípadné dodatočné pridanie vody vykonávame pomaly a opatrne tak, aby hmota na konci miešacieho cyklu bola plastickej konzistencie. Doba miešania 3 - 5 minút.

Cz.Weber

Nahadzovanie sa vykonáva ostrým nahodením murárskou lyžicou na celej ploche. Je potrebné dbať na to, aby boli všetky škáry v murive dobre vyplnené a uzavreté. Hrúbka jednej vrstvy by mala byť max. 25 mm. Pri väčších hrúbkach omietky odporúčame dvojvrstvové spracovanie. Nanášanie druhej vrstvy robíme na čerstvý, ale zavädnutý podklad.

Cz.Weber

Chýbajúce miesta sa doplnia jadrovou omietkou a povrch sa latou vyrovná do úrovne pôvodnej omietky.
 

Úprava povrchu

Podľa zvolenej povrchovej úpravy sa realizuje príslušná penetrácia napr. tenkovrstvé pastovité omietky (napr. weberpas silikátováweberpas akrylátováweberpas exclusive) podkladným náterom weber 700 v 5 základných odtieňoch.

Omietky sa nanášajú na zaschnutý podkladný náter antikorovým hladidlom na hrúbku vrstvy: 1,5 násobok veľkosti zrna pri štruktúre zrno na zrno a veľkosť zrna pri ryhovanej štruktúre.

Najčastejšie problémy a chyby, ktorým môžete čeliť

Problém

Príprava podkladu

Poklepaním vyhľadáme duté miesta, ktoré je potrebné odstrániť.

Ostrým predmetom vyhľadáme miesta s nesúdržnou omietkou.

Oklepaním je potrebné odstrániť duté a nesúdržné omietky až na podklad.

Dokonale očistený podklad (zbavený všetkých zbytkov malty) sa mierne navlhčí vodou a po zavädnutí sa realizuje podkladný cementový postrek.

Chýbajúce miesta sa doplnia jadrovou omietkou weber.mvc 630 UNI a povrch sa latou vyrovná na úroveň pôvodnej omietky.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.