Retec 700

Retec 700 - Opravná malta na renováciu zateplenia

RENOVÁCIA STARÝCH ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV

Opravná malta obsahujúca vlákna určená pre sanáciu vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov.

  • Vysoko paropriepustná
  • Pre EPS, MW aj XPS
  • S obsahom armovacích vlákien

 

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 2 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

  • Používa sa ako vyrovnávajúca a armovacia opravná malta pri sanáciách starých či poškodených vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
  • Stav fasády určenej k sanácii musí byť pred zahájením sanačných prác posúdený servisným technikom divízie Weber. 
  • V prípade nutnosti penetrácie sa podklad upraví riedeným penetračným náterom weber.betonkontakt s čistou vodou v pomere 1:5 - 1:8, v závislosti od nasiakavosti podkladu. 
  • Odporúča sa, aby nerovnosť podkladu na dĺžku 1 m neprevyšovala veľkosť zrna budúcej omietky zvýšenej o 0,5 mm.

Pracovné postupy a technické riešenia

Súvisiace produkty pre Retec 700

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.