webermix stĺpkobetón

Nový produkt
weber_mix_sloupkobeton.jpg

JEDNODUCHÉ BETÓNOVANIE BEZ MIEŠANIA

Suchá betónová zmes bez nutnosti miešania

 • Realizácia bez potreby  miešania
 • Upevňovanie plotových stĺpikov
 • Kotvenie dopravného značenia

Účel použitia

Základové konštrukcie

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Webermix stĺpkobetón je mnohostranne použiteľná cementová zmes, u ktorej odpadá miešanie
 • Výborne sa hodí k zabetonovávání plotových stĺpikov, vlajkových stožiarov, hojdačiek, záhradných lámp, sušiakov na bielizeň, výstražných a dopravných značiek atď.
 • Jedná sa o nekonštrukčný betón

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Jednoduché betónovanie bez miešania
 • Ľahká spracovateľnosť
 • Univerzálne použitie
 • Rýchly a bezpečný
 • Realizácia bez potreby  miešania
 • Pre upevňovanie plotových stĺpikov
 • Na kotvenie dopravného značenia

  Dôležité

  • Potrebujeme vlhčený otvor v zemi
  • Rozmer otvoru v priemere o 10 - 25 cm širší ako je kotvený predmet

  TECHNICKÉ PARAMETRE:

  Farba: Sivá
  Spotreba zámesovej vody: 5,0 litrov / 25 kg (15%)
  Maximálna veľkosť zrna kameniva: 10 mm
  Sypná hmotnosť suchej zmesi: 1 830 kg/m3

  Reakcia na oheň:

  A1fl

  Uvoľňovanie nebezpečných látok: CT
  Pevnosť v tlaku: C 35 (35 MPa)
  Pevnosť v ťahu za ohybu: F6 (6 MPa)
  Mrazuvzdornosť po 20 cykloch: min. 75%
  Balenie: 25 kg
  Paletové množstvo 1050 kg
  Spotreba: približne 25 kg/m2
  Cenníková cena: 0,282 € /kg bez DPH 

  *  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

  Ako pracovať s webermix stĺpkobetón?

  V závislosti na veľkosti stožiaru či stĺpika urobte otvor v priemere o 10 - 25 cm širší ako je priemer kotveného predmetu. Po inštalácii a fixácii stĺpika v otvore dostatočne zvlhčite steny a dno otvoru. Vyplňujte suchou zmesou webermix stĺpkobetón vo vrstvách po 10 cm. Každú vrstvu 10 cm hrubú zalejte vodou. Spotreba vody je 5 l / 30 kg suchej zmesi webermix stĺpkobetón. Po každej vrstve (hrubej 10 cm) - respektíve po jej zaliatí, počkajte 10 min. pred nasypaním nasledujúcej vrstvy. Pokračujte uvedeným spôsobom kým nevyplníte celý otvor. Poslednú - konečnú vrstvu po zaliatí vodou vyhlaďte oceľovým hladidlom. Poznámka: Zabetónovaný predmet môže byť vystavený plnej záťaži za 24 hod.

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

  Likvidácia odpadov

  Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

  Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.