webercel mass

webercel mass

RÝCHLOTUHNÚCI VLÁKNOBETÓN

Určený na montáže zvislých značení, zalievanie cestných
poklopov a opravy výtlkov vo vozovkách.

 • Krátka doba obnovenia premávky
 • Vysoká mechanická odolnosť
 • Zhotovenie bez nutnosti debnenia

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Podklad musí byť čistý, zbavený mastnoty a nesúdržných častí
 • Nepoužívať priamo na asfaltové povrchy

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Vysoké zaťaženie - pevnosť v tlaku 30 MPa
 • Krátka doba pre obnovenie cestnej prevádzky
 • Ľahká aplikácia bez nutnosť použiť debnenie
 • zalievanie poklopov vstupných otvorov, krytov s poklopom na vodovodné ventily na cestách, chodníkoch a parkoviskách
 • kotvenie dopravného značenia, stĺpov, reklamných tabúľ
 • rýchle vyrovnávanie dier, výmoľov a nerovností na betónových vozovkách
 • použitie v exteriéri
 • bezpečný a trvanlivý materiál

Dôležité

 • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do +35°C. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte.

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba:                                       sivá
Pevnosť v ťahu za ohybu: 4 MPa
Pevnosť v tlaku (v závislosti na teplote):  
4 hod. 13 MPa
24 hod. 18 MPa
28 dní 30 MPa
Zrnitosť: až 10 mm
Reakcia na oheň: A1 (nehorľavý)
   
Teplota pre začiatok tuhnutia: Doba tuhnutia:
+5°C 30 minút
+20°C 20 minút
+30°C  10 minút
Cenníková cena

 0,752 €/kg bez DPH*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Všeobecné požiadavky na podklad

kotvenie poklopov:

Vyrežte a vyberte 10 cm okolo poklopu prevedením zvislého a priameho rezu až po vrh komína betónovej šachty alebo na pevný podklad (doska pod poklopom). Použite prerezávaciu pílu alebo tiež zbíjačku vybavenú dlátom. Skontrolujte stabilitu konštrukcie, dobrý stav komína betónovej šachty (popraskanie) a rámu.

Vyrovnanie:

Režte, vŕtajte alebo zdrsnite okraje plôch, ktoré máte vyrovnať, aby ste získali priame

hrany a drsné povrchy. Všetky podpery musia byť pevné, odolné a čisté. Odstráňte všetky drobivé, nesúdržné alebo znečistené (olej, tuk) súčasti. Zbavte podklady a prvky, ktoré budete vyrovnávať, prachu okartáčovaním alebo stlačeným vzduchom. Pre lepšiu priľnavosť podklad navlhčite. Podklad musí byť vlhký, ale nie mokrý. Odstráňte prebytočnú vodu.

 

Podmienky na spracovanie

Teplota použitia: od +5°C do +35°C. Nevykonávať na zmrznutý podklad, počas topenia alebo ak existuje riziko mrazu v nasledujúcich 24 hodinách. Pri nanášaní za dažďa ochrániť pred zmoknutím.

 

Aplikácia:

Do primerane veľkého vedra obsahujúceho potrebný objem vody pridajte webercel mass a miešajte pomocou elektrického miešadla (500 ot./min) po dobu asi 2 až 3 minút na jedno vrece, alebo zamiešajte dobre webercel mass lopatou (v nádobe na miešanie malty, na zemi alebo v koliesku) pravidelným miešaním zmesi, kým nie je zmes hutná, tvárna a homogénna.

Prevedenie ukotvenie poklopu:

Na vlhký podklad naneste 1. vrstvu - webercel mass až do požadovanej výšky (minimálna hrúbka: 3 cm).

Položte rám a nastavte ho na úroveň vozovky:

Nikdy nepoužívajte kliny (kovové, drevené ...). Dokončite plnenie pichaním pomocou murárskej lyžice, alebo prednostne vibrovaním pomocou ihly. Povrch upraviť hladidlom vyhladením na úroveň živicovej zmesi. Pre prípadné neskoršie nanášanie živicovej zmesi ponechajte rezervu minimálne 3 cm.

Vyrovnanie:

Naneste webercel mass murárskou lyžicou alebo lopatou v postupných vrstvách podľa hrúbky, vibrovaním (ihla alebo hladítko). Úplne utlačiť povrch a upraviť hladidlom. Pri teplom počasí chráňte pred vysušením: udržujte povrch vlhký pomocou vlhkých vriec alebo plastovej fólie.

 

 

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.