webercel mass

webercel mass - Rýchloschnúci vláknobetón

RÝCHLOTUHNÚCI VLÁKNOBETÓN

Určený na montáže zvislých značení, zalievanie cestných
poklopov a opravy výtlkov vo vozovkách.

  • Krátka doba obnovenia premávky
  • Vysoká mechanická odolnosť
  • Zhotovenie bez nutnosti debnenia

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 1,08 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách

Zalievanie a zdvíhanie poklopov vstupných otvorov, krytov s poklopom na vodovodné ventily na cestách, uliciach, chodníkoch a parkoviskách. Zalievanie uličného vybavenie a komunikácií: pätníkov, stĺpov, dopravných značiek, alebo reklamných billboardov, lavičiek, nádržiek vodotryskov atď. Kladenie poklopov, elektrických a plynových skríň. Zalievanie uzatváracích zariadení telekomunikačných skríň. Rýchle vyrovnávanie dier, výmoľov a nerovností na vozovke na betónových plochách a plochách pre pokladanie dlažby.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.