Jadrové omietky

Jadrové omietky slúžia na vyrovnanie nerovností stien a stropov a sú určené na hrubé vyrovnávanie podkladu tvoreného z muriva. Ich základnou úlohou je vytvorenie rovného povrchu a vyrovnanie prípadných plošných nerovností na vymurovaných stenách.

Naše referenčné stavby

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.