webercolor POLY kartuša

polyuretánový tmel weber color Poly kartuša

JEDNOZLOŽKOVÝ TMEL A LEPIDLO NA BÁZE MS POLYMÉRU

Jednozložkové lepidlo a tmel na báze MS polyméru s vysokou pevnosťou lepeného spoja.

  • Odolný voči UV žiareniu
  • Pretierateľný
  • Protiplesňový

 

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Fasáda, Sokel, Stena, Stĺpy

v 290 ml silnostenných kartušiach

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

  • Tmelenie a lepenie takmer všetkých stavebných materiálov v najrôznejších kombináciách - napr. dilatácia spojov nosnej konštrukcie a oplechovanie balkónov, tmelenie častí podláh a spojov na stenách s obmedzeným pohybom, tmelenie v kuchyniach, kúpeľniach a sanitárnych miestnostiach - bráni rastu plesní, tmelenie konštrukčných vibračných spojov, spájanie kovových plechov, pretierateľné vyplňovanie prasklín a nerovností, lepenie zrkadiel a zrkadlových stien na reflexnú stranu

Vlastnosti a výhody produktu

  • Dokonalá adhézia a vysoká lepivosť na takmer všetky materiály
  • Trvalo pružný
  • Odolný voči UV žiareniu, farebne stály
  • Pretierateľný
  • Protiplesňový

Dôležité

  • Práce spojené s aplikáciou je možné vykonávať v teplotnom rozmedzí od +5°C do +30°C (vzduch i konštrukcia), pri spracovaní je potrebné sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

 

Farba:

sivá
Tvorba povlaku: cca 10 minút
Rýchlosť vytvrdzovania: cca 2 - 3mm/24 hodín
Minimálna šírka: 5 mm (škárovanie)                                          2 mm (lepenie)
Maximálna šírka: 30 mm (škárovanie)                                        10 mm (lepenie)
Minimálna hĺbka: 3 - 5 mm (škárovanie)
Odporúčanie: hĺbka škáry = ½ šírky škáry
Reakcia na oheň: trieda E
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie:  vyhodnotené
Strata objemu: ≤ 10%
Stekanie: ≤ 3mm
Priľnavosť po ponorení do vody: bez porušenia
Sekantový modul pri -20°C: ≤ 0,6 MPa
Ťahové vlastnosti pri +23°C ≤ 0,4 MPa
Elastické zotavenie: ≤ 60%
Trvanlivosť: vyhovuje
Cenníková cena:  
9,928 € /ks bez DPH 

 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weber color POLY kartuša ?

Podklad:
Podklad musí byť suchý, súdržný, bez mastnoty a prachu.
Aplikácia
K aplikácii sa používa aplikačná pištoľ, tmel sa po nanesení vyhladzuje tmeliarskou stierkou a mydlovou alebo saponátovou vodou. Pred vytvrdnutím je možné čistiť acetónom, po vytvrdnutí mechanicky alebo odstraňovačom silikónu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.