webercolor POLY kartuša

webercolor POLY kartuša - Jednozložkový tmel a lepidlo na báze polyméru

v 290 ml silnostenných kartušiach

JEDNOZLOŽKOVÝ TMEL A LEPIDLO NA BÁZE MS POLYMÉRU

Jednozložkové lepidlo a tmel na báze MS polyméru s vysokou pevnosťou lepeného spoja.

  • Odolný voči UV žiareniu
  • Pretierateľný
  • Protiplesňový

 

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 16,00 € / ml
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Tmelenie a lepenie takmer všetkých stavebných materiálov v najrôznejších kombináciách - napr. dilatácia spojov nosnej konštrukcie a oplechovanie balkónov, tmelenie častí podláh a spojov na stenách s obmedzeným pohybom, tmelenie v kuchyniach, kúpeľniach a sanitárnych miestnostiach - bráni rastu plesní, tmelenie konštrukčných vibračných spojov, spájanie kovových plechov, pretierateľné vyplňovanie prasklín a nerovností, lepenie zrkadiel a zrkadlových stien na reflexnú stranu

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.