webercolor POLY kartuša

webercolor POLY kartuša - Jednozložkový tmel a lepidlo na báze polyméru

v 290 ml silnostenných kartušiach

JEDNOZLOŽKOVÝ TMEL A LEPIDLO NA BÁZE MS POLYMÉRU

Jednozložkové lepidlo a tmel na báze MS polyméru s vysokou pevnosťou lepeného spoja.

  • Odolný voči UV žiareniu
  • Pretierateľný
  • Protiplesňový

 

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 15,7 € / ml
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.