weberbat opravná hmota

weberbat opravná hmota

Jednozložková šedá ručne spracovateľná opravná a vyrovnávacia hmota na báze cementu a modifikujúcich prísad pre vnútorné i vonkajšie použitie.

Účel použitia

Základové konštrukcie, Podlahové konštrukcie, Stena, Fasáda, Nosné steny

Výrobok je balený do papierových vriec s PE vložkou.

Hmotnosť jedného balenia je 20 kg (váhová tolerancia ±3%), 48 ks/pal., paleta = 960kg.

Dokumentácia a informačné letáky

Odporúčame

Všeobecné požiadavky pre podklad

Suchý, pevný, nosný, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častí (ako napr. prach, oleje, mastnoty a podobne). Všetky uvoľňujúce sa látky, ktoré môžu znížiť prídržnosť samonivelizačnej hmoty k podkladu je nutné obrúsiť, odfrézovať či otryskať. Podklad musí vykazovať mechanické vlastnosti podľa STN 74 4505 alebo podľa projektovej dokumentácie.

Podmienky na spracovanie

Teplota podkladu a vzduchu i materiálu nesmie klesnúť pod +5 °C. Práce spojené s aplikáciou (napríklad miešanie) sa nesmie vykonávať pri teplotách pod +5 °C‚ pri spracovaní  je potrebné vyhnúť sa priamym negatívnym účinkom tepla, priameho slnečného žiarenia, vlhka a prievanu. Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a nad +25 °C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať. Hmotu namiešanú dlhšie ako 15 minút už nepoužívajte. Aplikovanú hmotu je potrebné v prípade nutnosti v priebehu vyzrevania mierne vlhčiť vodou.

 

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

  • vysoké zaťaženie – pevnosť v tlaku 30 MPa
  • hrúbka vrstvy 1 – 20 mm
  • rýchlotvrdnúci materiál – pochôdznosť po 2-3 hodinách
  • aplikácia ďalších vrstiev po 6 – 24 hod.
  • vhodná na podlahové konštrukcie vykurované teplovodným podlahovým vykurovaním

Dôležité

Časové údaje o pochôdznosti a zrení weberbat opravnej hmoty sú uvedené pre normálne podmienky (20°C a 65 % relatívna vlhkosť vzduchu). Pri nižších teplotách a vyšších vlhkostiach sa doby pre vyzrievanie môžu úmerne predlžovať.

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.