weberbat opravná hmota

weberbat opravná hmota - Základná opravná hmota na betónové podklady

ZÁKLADNÁ OPRAVNÁ HMOTA NA BETÓNOVÉ PODKLADY

Rýchlotuhnúca opravná a vyrovnávacia hmota určená na ručné spracovanie

  • Pevnosť 30 MPa
  • Hrúbka vrstvy od 1 do 20 mm
  • Rýchlotvrdnúca - pochôdzna po 2 - 3 hod.

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 1,04 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Weberbat opravnú hmotu je možné použiť pre vyrovnanie cementových omietok, betónu, cementových mazanín, pórobetónu, muriva a pod. Nie je vhodná pre vyrovnanie dreva, drevotrieskových dosiek a OSB dosiek. Používa sa pre vnútorné aj vonkajšie priestory. Nie je určená ako konečná povrchová úprava. Najčastejšie zo používa pre opravy výtlkov, dutín, nepohybujúcich sa prasklín, poškodených hrán a rohov.

Návody a videá

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.