weberbat opravná hmota

weberbat opravná hmota - Základná opravná hmota na betónové podklady

ZÁKLADNÁ OPRAVNÁ HMOTA NA BETÓNOVÉ PODKLADY

Rýchlotuhnúca opravná a vyrovnávacia hmota určená na ručné spracovanie

  • Pevnosť 30 MPa
  • Hrúbka vrstvy od 1 do 20 mm
  • Rýchlotvrdnúca - pochôdzna po 2 - 3 hod.

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 1,04 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Návody a videá

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.