weberbat opravná hmota

weberbat opravná hmota

ZÁKLADNÁ OPRAVNÁ HMOTA NA BETÓNOVÉ PODKLADY

Rýchlotuhnúca opravná a vyrovnávacia hmota určená na
ručné spracovanie

  • Pevnosť 30 MPa
  • Hrúbka vrstvy od 1 do 20 mm
  • Rýchlotvrdnúca - pochôdzna po 2 - 3 hod.

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.