Ako izolovať kúpeľne, sprchy a vlhké priestory?

Izolácie, lepiace a škárovacie hmoty sú stále namáhané, tým dochádza k prasklinám v škárach. Preto odporúčame použiť systémové riešenie.

Akým problémom môžete čeliť?

 • Škáry z nekvalitných materiálov vykazujú vlasové trhlinky a postupne sa vylupujú.
 • V kútoch obkladov vzniká trhlina, ktorou prestupuje voda do spodnej konštrukcie.
 • Prestupy pre inštalácie, ktoré sú nekvalitne vypracované, tiež praskajú.

Poruchy, ktoré týmto vznikajú:

 • Vlhkosť prestupuje do nižších podlaží, kde vytvára ďalšie škody a poruchy.
 • Presakovaním vlhkosti škárami dochádza k poruchám konštrukcie.
 • Následné vypadávanie dlaždíc.

Príprava podkladu a aplikácie:

 1. Poklepom zistíme súdržnosť a stabilitu dlažby. Voľné dlaždice znovu pripevníme alebo priestor po vypadnutej dlaždici vyplníme opravnou hmotou.
 2. Aplikujeme prednáter.
 3. Následne vykonáme nanesenie prvej vrstvy weber.akryzol, do ktorých sa vsadia rohové a prestupové bandážne pásky
 4. Vykonáme druhý náter weber.akryzol.
 5. Po zaschnutí weber.akryzolu sa nanesie weber.col flex a nalepíme obklad.
 6. Škárovanie vykonávame po vyzretí obkladu pomocou weber.color.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.