weberpas dizajn betón

Nový produkt
Weberpas dizajn betón

OMIETKA SO VZHĽADOM BETÓNU

Jemnozrnná, farbená, pastovitá omietka určená k vytvoreniu povrchu imitujúceho vzhľad odlievaného betónu (pohľadového betónu) na rôznych nosných konštrukciách a ETICS.  Dostupná v 5 odtieňoch: biela, betón, šedá, tmavošedá, tehla.

 • Vzhľad odlievaného (pohľadového) betónu
 • Moderný dizajn
 • Zvýšená odolnosť voči mikroorganizmom

 

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Možnosť aplikácie na rôzne minerálne podklady (betón, stierky, minerálne omietky) alebo ETICS.
 • Možnosť vytvorenia hladkej povrchovej štruktúry alebo "modelácie" povrchu.
 • Možnosť vytvorenia napríklad povrchu imitujúceho vzhľad odlievaného betónu (pohľadového betónu). 

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Možnosť aplikovať na rôzne minerálne podklady (betón, stierky, minerálne omietky) alebo ETICS
 • Možnosť vytvoriť hladkú povrchovú štruktúru alebo povrch „modelovať“
 • Možnosť vytvoriť napríklad povrch imitujúci vzhľad odlievaného betónu (pohľadového betónu)
 • Zvýšená odolnosť voči zachyteniu mikroorganizmov 

  Dôležité

  • Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5 °C a prevýšiť +25°C.
  • Podklad musí byť rovnomerne nasiakavý, zbavený akýchkoľvek nečistôt, mastnoty, dostatočne súdržný, bez trhlín, rovný a suchý, nesmie byť vodoodpudivý.
  • Pri aplikácií a počas nasledujúcich dní odporúčame chrániť priestor aplikácie (fasádu) a vyhnúť sa tým vplyvu priameho slnečného žiarenia, vetra a dažďa na nanášaný materiál.
  • Neodporúčame aplikovať na nedostatočne izolovaných stenách či na podklad so vzlínajúcou vlhkosťou.
  Rezidencia Tajovského
  Zatepľovacie systémy Tenkovrstvové omietky exteriérové Dekoratívne a dizajnové omietky a nátery Fasádne nátery

  rezidencia Tajovského VILADOM, Banská Bystrica

  Všetky referencie

  Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

  TECHNICKÉ PARAMETRE:

  Farba: Výrobok je dostupný v 12 základných farebných odtieňoch; iné farby je možné pripraviť po dohode.

  Maximálna veľkosť zrna kameniva:

  0.250 mm
  Čas pre spracovanie čerstvej zmesi (pri teplote 25 °C a RH (55 ± 5) %, v hrúbke 1,0 mm (tzv. open time)) do 5 minút
  Paropriepustnosť vodnej pary: V3
  Nasiakavosť: W3
  Prídržnosť k betónu po 28 dňoch: ≥ 0,3 MPa
  Trvanlivosť: NPD

  Tepelná vodivosť:

  NPD

  Balenie: 25 kg
  Paletové množstvo 600 kg
  Spotreba: 2,0 - 2,5
  Cenníková cena bez DPH: biela: 2,184 € /kg 
  farebná: 2,511 € /kg 

  *  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

  Ako pracovať s weberpas dizajn betón?

  Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5 °C a prevýšiť +25 °C. Podklad musí byť rovnomerne nasiakavý, zbavený akýchkoľvek nečistôt, mastnoty, dostatočne súdržný, bez trhlín, rovný a suchý, nesmie byť vodoodpudivý. Pri aplikácií a počas nasledujúcich dní odporúčame chrániť priestor aplikácie (fasádu) a vyhnúť sa tým vplyvu priameho slnečného žiarenia, vetra a dažďa na nanášaný materiál. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (silný, najmä teplý vietor, vyhriaty podklad, teplota nad +25 °C a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad aj veľkosť plochy) ovplyvňujúce možnosť kvalitného vyhotovenia. Weberpas dizajn betón neodporúčame aplikovať na nedostatočne izolovaných stenách či na podklad so vzlínajúcou vlhkosťou. Okolité materiály, okenné a dverné výplne odporúčame prikryť alebo inak ochrániť. Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti.

  Upozornenie

  Pri aplikácií omietky za nevhodných klimatických podmienok (vysoká vlhkosť vzduchu, nízke teploty, vietor,...) môže dôjsť k jej poškodeniu na vzhľade i životnosti. Pri použití tenkovrstvovej omietky ako finálnej povrchovej vrstvy vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému, najmä na oslnené plochy, je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25. Pri doobjednávaní farebných omietok je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber! Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

  Likvidácia odpadov

  Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

   

  Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.