weberpas sandstone

Weberpas sandstone

OMIETKA SO VZHĽADOM PIESKOVCA

Jemnozrnná farbená pastovitá omietka obsahujúca organické spojivo a silikónovú disperziu

 • Atraktívna pieskovcová štruktúra
 • Vysoká vodoodpudivosť
 • Jednoduchá aplikácia

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Odtiene

 • weberpas podklad UNI BRICK B02
 • weberpas podklad UNI BRICK B03
 • weberpas podklad UNI BRICK B04
 • weberpas podklad UNI BRICK B05
Pozrieť si celú škálu vzorkovníka

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Omietka je určená k vytvoreniu imitácie pieskovca na nových , tradičných a zateplených fasádach. Pri ich rekonštrukcii, modernizácií a renovácií
 • Omietka sa nanáša na vyzretý podklad upravený podkladným náterom weberpas podklad UNI BRICK

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Atraktívna pieskovcová štruktúra
 • Nízka povrchová nasiakavosť
 • Jednoduchá aplikácia pomocou šablóny ,,kameň"

Dôležité

 • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Technické parametre:

Farba: 1 farebný odtieň: OP S
Cenníková cena bez DPH: 4,149€/kg *


*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberpas sandstone?

Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať. Zvlášť pri renováciách dbajte, aby bol podklad zbavený všetkých oddeliteľných častíc, napríklad zvyškov starých náterov, odlupujúcich sa častí omietok a podobne. Novo zhotovené podkladové vrstvy musia byť vyhotovené s rovným povrchom a musia byť dostatočne vyzreté (základná vrstva ETICS minimálne 5 dní). Podklad musí mať rovnakú nasiakavosť a štruktúru v celej ploche. Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti.

Upozornenie

Pri aplikácií omietky za nevhodných klimatických podmienok (vysoká vlhkosť vzduchu, nízke teploty, vietor,...) môže dôjsť k jej poškodeniu na vzhľade i životnosti. Pri použití tenkovrstvovej omietky ako finálnej povrchovej vrstvy vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému, najmä na oslnené plochy, je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25. Pri doobjednávaní farebných omietok je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber! Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.