weberpas silikon brush

Nový produkt
Weberpas silikon brush

DEKORATÍVNA OMIETKA SO ŠPECIÁLNOU TEXTÚROU "BRUSH"

Jemnozrnná farbená pastovitá omietka obsahujúca organické spojivo a silikónovú disperziu

 • Úprava povrchu pomocou kefy
 • Vysoká vodoodpudivosť
 • Ľahká aplikácia

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Dokumentácia a informačné letáky

Odporúčame

 • Omietka je určená k vytvoreniu špeciálnej textúry rovnobežných drážok vytvorených hladením povrchu mokrej rozotrenej omietky kefou
 • Povrch omietky sa väčšinou spracováva priamymi rovnobežnými ťahmi kefy vo vodorovnom alebo zvislom smere
 • K úprave povrchu omietky weberpas silikon brush je vhodná napríklad tapetárska kefa, ktorá sa používa pri tapetárskych prácach
 • Výsledná textúra povrchu takto aplikovanej omietky závisí na tvrdosti použitej kefy a tlaku na kefu. Pri použití tvrdšej kefy je štruktúra vytvorená kefou výraznejšia
 • Pripravená k priamemu použitiu na penetračný náter weber 700

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Jemnozrnná omietka určená pre úpravu povrchu kefovaním
 • Ťahy kefy vytvoria na omietke množstvo rovnobežných rýh
 • Vysoká vodoodpudivosť povrchu omietky
 • Ľahká aplikácia

  Dôležité

  • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať

  Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

  Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.