weberpas silikon brush

Nový produkt
Weberpas silikon brush

DEKORATÍVNA OMIETKA SO ŠPECIÁLNOU TEXTÚROU "BRUSH"

Jemnozrnná farbená pastovitá omietka obsahujúca organické spojivo a silikónovú disperziu

 • Úprava povrchu pomocou kefy
 • Vysoká vodoodpudivosť
 • Ľahká aplikácia

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Omietka je určená k vytvoreniu špeciálnej textúry rovnobežných drážok vytvorených hladením povrchu mokrej rozotrenej omietky kefou
 • Povrch omietky sa väčšinou spracováva priamymi rovnobežnými ťahmi kefy vo vodorovnom alebo zvislom smere
 • K úprave povrchu omietky weberpas silikon brush je vhodná napríklad tapetárska kefa, ktorá sa používa pri tapetárskych prácach
 • Výsledná textúra povrchu takto aplikovanej omietky závisí na tvrdosti použitej kefy a tlaku na kefu. Pri použití tvrdšej kefy je štruktúra vytvorená kefou výraznejšia
 • Pripravená k priamemu použitiu na penetračný náter weber 700

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Jemnozrnná omietka určená pre úpravu povrchu kefovaním
 • Ťahy kefy vytvoria na omietke množstvo rovnobežných rýh
 • Vysoká vodoodpudivosť povrchu omietky
 • Ľahká aplikácia

  Dôležité

  • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať

  Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

  Technické parametre:

  Farba: podľa vzorkovníku farieb
  Maximálna veľkosť zrna kameniva: 1,50 mm
  Cenníková cena bez DPH: 3,002 €/kg *


  *  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

  Ako pracovať s weberpas silikon brush?

  Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať. Zvlášť pri renováciách dbajte, aby bol podklad zbavený všetkých oddeliteľných častíc, napríklad zvyškov starých náterov, odlupujúcich sa častí omietok a podobne. Opravy a obnovované fasádne plochy sa musia v štruktúre a tvrdosti zhodovať s pôvodnou omietkou, pred nanesením penetračného náteru musia byť opravované miesta dokonale vyschnuté. Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti.

  Upozornenie

  Pri aplikácií omietky za nevhodných klimatických podmienok (vysoká vlhkosť vzduchu, nízke teploty, vietor,...) môže dôjsť k jej poškodeniu na vzhľade i životnosti. Pri použití tenkovrstvovej omietky ako finálnej povrchovej vrstvy vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému, najmä na oslnené plochy, je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25. Pri doobjednávaní farebných omietok je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber! Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

  Likvidácia odpadov

  Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

  Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.