SHC hydrofóbny náter

Weber

TRANSPARENTNÁ IMPREGNÁCIA

Prostriedok použiteľný v rámci systému weberrep. Predlžuje farebnú stálosť povrchu, znižuje nasiakavosť.

  • Vytvára trvalú ochranu savých povrchov
  • Ochrana zvislých konštrukcií
  • Znižuje nasiakavosť

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.