SHC hydrofóbny náter

Weber

TRANSPARENTNÁ IMPREGNÁCIA

Prostriedok použiteľný v rámci systému weberrep. Predlžuje farebnú stálosť povrchu, znižuje nasiakavosť.

  • Vytvára trvalú ochranu savých povrchov
  • Ochrana zvislých konštrukcií
  • Znižuje nasiakavosť

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

  • Práce spojené s aplikáciou sa nesmú vykonávať pod +5°C (vzduch i konštrukcia)

  • Nesmú sa vykonávať práce na priamom slnku, pri silnom vetre a za dažďa

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

  • Chráni betónové konštrukcie pred agresívnym prostredím
  • Ochrana betónovej konštrukcie pred soľnými roztokmi
  • Dá sa použiť na hydrofobizáciu omietok a náterov
  • Finálny náter

Dôležité

  • Použitie iba na nasiakavé podklady.

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Cenníková cena:  8,99 €/L bez DPH*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberrep vysprávka ST ?

Spracovanie

Pred začatím prác je potrebné všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú natierať dôkladne pozakrývať (chrániť pred znečistením). 

Dobre rozmiešaný a nezriedený hydrofóbny náter SHC hydrofóbny náter sa najlepšie nanáša striekaním alebo natieraním. Náter musí byť rovnomerný. Nesmú vznikať lesklé miesta po zaschnutí a ani nesmie stekať pri nanášaní. Pri extrémne nasiakavých podkladoch (napríklad pieskovec) môže byť náter aplikovaný v dvoch vrstvách (až po dokonale zaschnutej prvej vrstve). Tam, kde sa vyskytujú vlasové trhliny, je treba dbať na to, aby náter mohol dobre preniknúť do povrchu. Vzhľadom na to, že náter obsahuje horľavé rozpúšťadlá, musí sa jeho spracovaniu venovať zodpovedajúca starostlivosť a pozornosť.

Teplota samotného náteru, podkladu a okolitého vzduchu pri aplikácii je od +5 °C do +25°C. Zároveň nesmie klesnúť teplota okolitého vzduchu pod +5°C počas nasledujúcich minimálne 24 hodín. Počas aplikácie impregnácie je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, dažďu či prievanu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.