webertec 946 ODPORÚČAME

webertec 946 - Krémová injektáž muriva

INJEKTÁŽNY GÉL

Jednozložkový injektážny gél určený na beztlakoví injektáž
vlhkého muriva s certifikátom WTA-4-4-04

  • Jednoduchá aplikácia
  • Bez potreby špeciálneho náradia
  • Praktické balenia

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 52 € / l
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

  • Pred aplikáciou je dôležité poznať charakter vlhkosti v murive
  • Aplikácia vhodná z exteriéru aj interiéru
  • Určená pre vysoký stupeň zavlhčenia do 95%

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.