krémová injektáž muriva webertec 946

Nový produkt
weber.tec_946.jpg

Vodnatá  injektážna pasta na báze silanu bez rozpúšťadiel. K dodatočnej horizontálnej izolácie muriva proti vzlínajúcej vlhkosti beztlakou injektážou. Aplikácia vhodná z exteriéru aj interiéru. Vhodná pre všetky bežné murivá okrem pórobetónu.

   Účel použitia

   Základové konštrukcie, Stena, Piliere, Stĺpy, Nosné steny

   Dokumentácia a informačné letáky

   Odporúčame

   Pred aplikáciou je dôležité poznať charakter vlhkosti v murive. 

   Vlastnosti a výhody produktu

   • ľahké a bezpečné použitie,
   • nehrozí nekontrolovateľné vytekanie hmoty  z otvorov,
   • spracovanie beztlakovou ručnou injektážou,
   • určená pre vysoký stupeň zavlhčenia do 95%,
   • neprodukuje soli poškodzujúce murivo. 

   Dôležité

   Nie je vhodná do pórobetónu.

   Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

   Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.