webertec 946

Nový produkt
weber.tec_946.jpg

INJEKTÁŽNY GÉL

Jednozložkový injektážny gél určený na beztlakoví injektáž
vlhkého muriva s certifikátom WTA-4-4-04

 • Jednoduchá aplikácia
 • Bez potreby špeciálneho náradia
 • Praktické balenia

  Účel použitia

  Základové konštrukcie, Stena, Piliere, Stĺpy, Nosné steny

  Technická dokumentácia a užitočné informácie

  Odporúčame

  • Pred aplikáciou je dôležité poznať charakter vlhkosti v murive
  • Aplikácia vhodná z exteriéru aj interiéru
  • Určená pre vysoký stupeň zavlhčenia do 95%

  Vlastnosti a výhody produktu

  • Ľahké a bezpečné použitie
  • Nehrozí nekontrolovateľné vytekanie hmoty  z otvorov
  • Spracovanie beztlakovou ručnou injektážou
  • Neprodukuje soli poškodzujúce murivo
  • Injektážna pasta na báze silanu bez rozpúšťadiel
  • K dodatočnej horizontálnej izolácie muriva proti vzlínajúcej vlhkosti beztlakou injektážou
  • Vhodná pre všetky bežné murivá okrem pórobetónu

  Dôležité

  • Nie je vhodná do pórobetónu

  TECHNICKÉ PARAMETRE

  Farba:                                       krémovo biela
  Teplota pri spracovaní: >5°C
  Hustota: približne 900 kg/m3
  Konzistencia: pastovitá
  Stupeň vlhkosti: max. 95%
  Obsah aktívnych látok: približne 80%
  Cenníková cena:  

  253,0 €/12 x 600 ml balenie bez DPH* 

  31,6 €/kg bez DPH/10 kg balenie*

  *  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

  Ako pracovať s webertec 946?

   

  Aplikácia:

  Injektáž:

  Založte vrecko s hadičkou webertec 946 do pripravenej ručnej tlakovej pištole na „600 ml salámy“. Pevne zaskrutkujte adaptér na závit trysky. Nasaďte injektážnu trubičku na nadstavec adaptéra.

  Alternatívne spracovanie vhodnými čerpadlami, napr. striekacie zariadenie Gloria s injektážnou tryskou.

  Injektáž sa vykonáva bez tlaku od spodného radu vyvŕtaných otvorov. Vyvŕtané otvory je nutné úplne zaplniť odzadu smerom dopredu injektážnou pastou.

  Akonáhle injektážna pasta úplne nasiakla, je potrebné vyvŕtané otvory zaplniť prípravkom webertec 942, resp. uzavrieť prípravkom webertec 933.

  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

  Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

  Likvidácia odpadov

  Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

  Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.