webertec 933

weber.tec_933.jpg

RÝCHLOTUHNÚCA CEMENTOVÁ HYDROZIOLÁCIA

Určená na rýchle opravy priesakov, vyhotovenie fabiónov a
vyplňovanie vývrtov po injektáži. Vyznačuje sa nízkym zmrašťovaním

  • Rýchlotuhnúca
  • Do interiéru aj exteriéru
  • Na vypĺňanie vývrtov po injektáži muriva

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.