webertec 933

webertec 933 - Rýchlotuhnúca cementová hydroizolácia

RÝCHLOTUHNÚCA CEMENTOVÁ HYDROZIOLÁCIA

Určená na rýchle opravy priesakov, vyhotovenie fabiónov a
vyplňovanie vývrtov po injektáži. Vyznačuje sa nízkym zmrašťovaním

  • Rýchlotuhnúca
  • Do interiéru aj exteriéru
  • Na vypĺňanie vývrtov po injektáži muriva

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 3,05 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

  • Priemyselne vyrábaná suchá malta pre vytvorenie žliabkov v prechodových oblastiach stena/podlaha alebo v napojení múr/múr. Rovnako sa môžu uzavrieť chybné miesta v betóne alebo murive a môže sa vykonávať plošné egalizačné vytmelenie
  • Vhodný pre vnútorné a vonkajšie použitie
  • Po vytvrdnutí sa na webertec 933 môžu nanášať tesniace materiály ako napríklad plastické živičné stierky alebo minerálne a elastické tesniace stierky.

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.