webertec 933

webertec 933 - Rýchlotuhnúca cementová hydroizolácia

RÝCHLOTUHNÚCA CEMENTOVÁ HYDROZIOLÁCIA

Určená na rýchle opravy priesakov, vyhotovenie fabiónov a
vyplňovanie vývrtov po injektáži. Vyznačuje sa nízkym zmrašťovaním

  • Rýchlotuhnúca
  • Do interiéru aj exteriéru
  • Na vypĺňanie vývrtov po injektáži muriva

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 3,05 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.