webertec imper F

webertec imper F - Kryštalická hydroizolácia

KRYŠTALICKÁ HYDORIZOLÁCIA

Určená na hydroizolovanie betónových povrchov. Vytvára
kryštalickú štruktúru na zabránenie prieniku vody a vlhkosti

  • Vhodná na trvalé zaťaženie vodou
  • Vhodná na kontakt s pitnou vodou
  • Na pozitívny aj negatívny tlak vody

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 2,65 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

  • Vhodná na izolovanie zemných stavieb, ako sú: kanalizácia, ČOV, nádrže, bazény, studne, tunely, atď. Na vonkajšej stene s cementovou úpravou
  • Impregnovanie betónových konštrukcií
  • Odolná pri kontakte s agresívnou a morskou vodou..

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.