webertec imper F

Weber

Šedá, hydroizolačná malta proti pozitívnemu a negatívnemu tlaku vody. weber.tec Imper F je kryštalická hydroizolácia na betónové povrchy nepodliehajúce zmenám, ktorá prenikne do kapilárnej štruktúry a spôsobí premenu  častí obsahujúcich vodu na nerozpustné soli, upchá kapiláry v betóne a tým spôsobí nepriepustnosť.

Účel použitia

Základové konštrukcie, Podlahové konštrukcie

Materiál dodávame v 25 kg papierových obaloch, 42 ks/paleta.

Na suchom mieste, v neotvorenom a nepoškodenom balení, chránenom proti vlhkosti je možné výrobok skladovať po dobu 12 mesiacov.

Dokumentácia a informačné letáky

Odporúčame

Všeobecné požiadavky na podklad:
Povrch musí byť čistý, súvislý a dôkladne navlhčený vodou do takej miery, aby ju už nevsakoval. Podklad pre nanášanie sa musí starostlivo vyčistiť. Je potrebné odstrániť nesúdržné časti, zvyšky olejov a prípravkov na uľahčenie demontáže debnenia. Pomocou weber.bat opravná hmota utesnite špáry, trhliny.

Podklad:

• betón, betónové tvárnice, potery

• pevné cementové omietky, odolné a dôkladne spojené s podkladom

Podmienky na spracovanie:

Teplota okolitého vzduchu a podkladu nesmie klesnúť pod +5°C a vystúpiť nad +30°C.

Vlastnosti a výhody produktu

  • osmotická – nepriepustná s mineralizačným účinkom, určená i na hydroizoláciu nádrží na vodu
  • pre priamy styk s pitnou vodou
  • stála a nepodliehajúca zmenám
  • možnosť ručnej i strojovej aplikácie

Dôležité

Nepoužívajte na:

• povrchy, cez ktoré presakuje voda alebo na miesta cez ktoré zjavne preniká voda, bez toho aby sa najskôr neutesnili prípravkom weber.tec 933, alebo reprofilačnou maltou,

• sadru, vápenné omietky a  povrchy ktoré sa už ošetrili nátermi, živicami; takéto povrchy sa musia úplne odstrániť,

• povrchy vystavené pohybom ako sú strechy, terasy, zastrešenia, stropy,

• nenanášajte na zmrznuté a rozmrazujúce sa podklady.

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.