webertec imper F

Webertec imper F

KRYŠTALICKÁ HYDORIZOLÁCIA

Určená na hydroizolovanie betónových povrchov. Vytvára
kryštalickú štruktúru na zabránenie prieniku vody a vlhkosti

  • Vhodná na trvalé zaťaženie vodou
  • Vhodná na kontakt s pitnou vodou
  • Na pozitívny aj negatívny tlak vody

Návody a videá

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.