polyfunkčný dom Gaštanový hájik, Bratislava

Adresa: Račianska ul, Bratislava

Termín realizácie: 2015

Pri realizácii objektu bola použitá na povrchovú úpravu omietka weberpas nova S.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.