Aby vás zima nezaskočila žena s červenou šálkou v zime za sklom

Ako zatepľovať v zimnom období

Weber ponúka špeciálne vyvinuté materiály určené práve na dokončenie realizácie v zimnom období. Sú súčasťou vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov weber.therm minus 7 mineral a weber.therm minus 7

Keď vás zaskočí zima...

Bežné materiály je možné použiť ak pri aplikácii a minimálne 24 hodín po nej neklesne teplota podkladu a okolitého vzduchu pod +5°C.

 

Prečo je to tak?

Ak by sa použila bežná lepiaca a výstužná malta v chladnom počasí (teplota podkladu a okolitého vzduchu pod +5°C), hrozí jej znehodnotenie premrznutím, ktorého následkom môže byť tvorba trhlín, prípadne predĺženie doby tuhnutia a tvrdnutia malty až na niekoľko dní (vyššie riziko znehodnotenia dažďom, čoho dôsledkom môže byť vyplavenie disperzie, oslabenie materiálu).

Ak by sa použila bežná tenkovrstvová omietka bez urýchľovača tuhnutia v chladnom počasí (teplota podkladu a okolitého vzduchu pod +5°C), môže nastať jej degradácia, premrznutie, tvorba trhlín až „drobenie“, predĺžený čas vyzrievania až na niekoľko dní (vyššie riziko znehodnotenia vplyvom poveternostných podmienok). Ak by opršalo takto nevyzretú tenkovrstvovú omietku v chladnom počasí, na fasáde by sa mohla objaviť nejednotnosť farebného odtieňa v ploche (vymytie disperzie, stekance, fľaky).  

Lepiaca a výstužná malta aj do mínusových teplôt

Pred použitím sa lepiaca a výstužná malta webertherm minus 7 rozmieša s čistou vodou teploty od 20°C do 30°C.

Pri lepení lepiacou a výstužnou maltou webertherm minus 7 sa musí teplota vzduchu a podkladu pohybovať v rozmedzí od +1°C do +10°C, relatívna vlhkosť vzduchu do 80%.

Pri vytváraní základnej vrstvy (3-5 mm) sa musí teplota vzduchu a podkladu pohybovať v rozmedzí od - 7°C do + 10°C a vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 80%. Je nutné, aby v priebehu troch dní od aplikácie teplota neklesla pod -7°C. Výstužná vrstva má dostatočnú pevnosť po 3 dňoch pri teplotách nad +5°C.

V hlavnej úlohe tenkovrstvová omietka a urýchľovač tuhnutia

Tenkovrstvová omietka weberpas aquaBalanceweberpas silikónováweberpas akrylátová a weberpas nova S urýchľovačom tuhnutia sa používa ako prísada do tenkovrstvových omietok weberpas aquaBalanceweberpas silikónováweberpas akrylátová a weberpas nova S pri očakávaných poklesoch teplôt po aplikácií. Umožňuje rýchlejšie tuhnutie omietky.

 

Použitie urýchľovača je veľmi jednoduché!

Tesne pred aplikáciou omietok weberpas aquaBalanceweberpas silikónováweberpas akrylátová a weberpas nova S sa do vedra s omietkou vmieša jedno balenie urýchľovača (100 g). Omietku s urýchľovačom odporúčame spracovať do 1 hodiny od jeho pridania.

V dobe nanášania omietky s urýchľovačom musí byť teplota okolitého prostredia a podkladu nad +1°C a relatívna vlhkosť vzduchu do 95%. Pri vysokej vzdušnej vlhkosti môže urýchľovač fungovať obmedzene, doba zrenia omietky sa predlžuje. Teplota podkladu a okolitého vzduchu musí počas dňa vystúpiť aspoň na 5 hodín nad +5°C.

V čase tuhnutia omietky, približne 5 hodín od jej nanesenia na fasádu objektu, je potrebné chrániť ju pred nepriaznivými klimatickými podmienkami (mráz, dážď, kondenzácia vodnej pary).

Pri aplikovaní vyššie uvedených výrobkov je potrebné riadiť sa ich technickými listami.

Výrobky neodporúčame aplikovať za dažďa, sneženia alebo silného vetra.

Odborné poradenstvo a kalkulácia

Skôr ako sa pustíte do práce, odporúčame kontaktovať našich špecialistov. 

 Kontaktovať odborníkov 

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.