urýchľovač tuhnutia V001

Urýchľovač tuhnutia V001 - Prísada do omietky

Prísada do tenkovrstvovej omietky weberpas aquaBalance a weberpas silikónová, weberpas nova S a weberpas akrylátová pre prácu, kedy nočné teploty môžu poklesnúť na bod mrazu.

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 10,7 € / ks
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Používa sa ako prísada do tenkovrstvových omietok weberpas aquaBalance, weberpas silikónová, weberpas akrylátová a weberpas nova S pri očakávaných poklesoch teplôt po aplikácií. Umožňuje rýchlejšie tuhnutie omietky. V dobe nanášania omietky s urýchľovačom musí byť teplota okolitého prostredia a podkladu nad +1°C a relatívna vlhkosť vzduchu do 95%. Pri vysokej vzdušnej vlhkosti môže urýchľovač fungovať obmedzene, doba zrenia omietky sa predlžuje. Teplota podkladu a okolitého vzduchu musí počas dňa vystúpiť aspoň na 5 hodín nad +5°C. V čase tuhnutia omietky, približne 5 hodín od jej nanesenia na fasádu objektu, je potrebné chrániť ju pred nepriaznivými klimatickými podmienkami (mráz, dážď, kondenzácia vodnej pary).

Súvisiace produkty pre urýchľovač tuhnutia V001

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.