urýchľovač tuhnutia V001

urychlovac tuhnutia V001

Urýchľovač tuhnutia pre weberpas aquaBalance, weberpas topdry, weberpas exclusive a weberpas akrylátová.

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Povrchová úprava stropov, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

100 g, PE obaly

Dokumentácia a informačné letáky

Odporúčame

  • 100 g (jedno balenie) na jedno balenie omietky (30 kg)
  • v čase tuhnutia omietky je potrebné ju chrániť pred nepriaznivými klimatickými podmienkami (mráz, dážď, kondenzácia vodnej pary)
  • pri vysokej vzdušnej vlhkosti môže urýchľovač fungovať obmedzene, doba zrenia omietky sa predlžuje

Vlastnosti a výhody produktu

  • umožňuje prácu pri nízkych teplotách
  • jednoduché použitie

Dôležité

  • v dobe nanášania omietky s urýchľovačom musí byť teplota okolitého prostredia a podkladu nad +1°C a relatívna vlhkosť vzduchu do 95%
  • teplota podkladu a okolitého vzduchu musí počas dňa vystúpiť aspoň na 5 hodín nad +5°C

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.