urýchľovač tuhnutia V001

urychlovac tuhnutia V001

Urýchľovač tuhnutia pre weberpas aquaBalance, weberpas silikonová a weberpas  N-akrylátová.

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Povrchová úprava stropov, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

100 g, PE obaly

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

  • 100 g (jedno balenie) na jedno balenie omietky (30 kg)
  • v čase tuhnutia omietky je potrebné ju chrániť pred nepriaznivými klimatickými podmienkami (mráz, dážď, kondenzácia vodnej pary)
  • pri vysokej vzdušnej vlhkosti môže urýchľovač fungovať obmedzene, doba zrenia omietky sa predlžuje

Vlastnosti a výhody produktu

  • umožňuje prácu pri nízkych teplotách
  • jednoduché použitie

Dôležité

  • v dobe nanášania omietky s urýchľovačom musí byť teplota okolitého prostredia a podkladu nad +1°C a relatívna vlhkosť vzduchu do 95%
  • teplota podkladu a okolitého vzduchu musí počas dňa vystúpiť aspoň na 5 hodín nad +5°C

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Technické parametre:

Špecifikácia: prostriedok je na čpavkovej báze
Cenníková cena bez DPH:

7,80 €/ks *

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s urýchľovačom tuhnutia?

Používa sa ako prísada do tenkovrstvových omietok weberpas aquaBalance, weberpas silikónová, weberpas N - akrylátová pri očakávaných poklesoch teplôt po aplikácií. Umožňuje rýchlejšie tuhnutie omietky. V dobe nanášania omietky s urýchľovačom musí byť teplota okolitého prostredia a podkladu nad +1°C a relatívna vlhkosť vzduchu do 95%. Pri vysokej vzdušnej vlhkosti môže urýchľovač fungovať obmedzene, doba zrenia omietky sa predlžuje. Teplota podkladu a okolitého vzduchu musí počas dňa vystúpiť aspoň na 5 hodín nad +5°C. V čase tuhnutia omietky, približne 5 hodín od jej nanesenia na fasádu objektu, je potrebné chrániť ju pred nepriaznivými klimatickými podmienkami (mráz, dážď, kondenzácia vodnej pary).

Upozornenie

Dodatočné pridávanie vody, plniva, spojiva a prísad nie je povolené. Prísada môže mierne ovplyvniť výsledný farebný odtieň omietky. Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +1°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať. Pri vysokej vzdušnej vlhkosti môže urýchľovač fungovať obmedzene. Omietku s urýchľovačom tuhnutia V001 odporúčame spracovať do 1 hodiny od pridania urýchľovača. Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.