Ako realizovať zateplenie budovy vonkajším kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS)?

Prečítajte si naše tipy prv, než sa pustíte do zatepľovacích systémov. Tieto odporúčania vychádzajú nielen z našich skúseností, ale i zo znalostí našich zákazníkov.

Ako teda postupovať?

1. Založenie zatepľovacieho systému

Najčastejšie sa systém zakladá pomocou soklového profilu s odkvapovým nosom. Šírka profilu musí byť zodpovedajúca použitej hrúbke tepelnej izolácie. Profily sa pripevňujú skrutkami s malou medzerou medzi profilmi, na ich prípadné vyrovnanie sa použijú dištančné podložky. Na napojenie profilov je možné použiť plastové spojky.

2. Založenie zatepľovacieho systému bez soklového profilu

Systém pre zateplenie je možné založiť bez soklového profilu, len s použitím výstužnej mriežky a montážnej laty. Prečítajte si viac detilov o tomto riešení bez sokolovej lišty pri zateplení domu.

3. Založenie rohového ochranného profilu pre odkvap vody

Na zabezpečenie odkvapu vody pri nadpraží alebo pri založení systému bez soklovej lišty sa použije rohový ochranný profil s odkvapovým nosom.

4. Lepenie izolačných dosiek pri zateplení domu

Dosky alebo lamely tepelnej izolácie sa lepia zdola nahor na väzbu, väčším rozmerom dosky vodorovne. Len v odôvodnených prípadoch je možné lepiť izoláciu dlhším rozmerom zvisle.

5. Príprava lepiacich a stierkových hmôt

Príprava lepiacich a stierkových práškových hmôt spočíva v postupnom vmiešaní prášku do čistej vody pomocou rýchlobežného miešadla alebo miešačky s núteným miešaním.

6. Spôsob nanášania lepidla na izolačnú dosku

Nanášanie lepiacej hmoty sa robí vždy po obvode dosky a strede dosky tak, aby následne nalepená plocha tvorila min. 40 % celkovej plochy izolačnej dosky. Vyberte si jednu z možnosti zateplenia, či už použijete na zateplenie domu polystyrén, alebo plánujete zateplenie s minerálnou vlnou, zoznámte sa s našimi kontaktnými zatepľovacími systémami podrobne.

7. Spôsob nanášania lepidla na izolačnú dosku z minerálnej vlny

Lepenie tepelnej izolácie z minerálnej vlny s priečnou orientáciou vlákien (lamely) sa robí vždy celoplošne.

8. Správny spôsob lepenia tepelnej izolácie vo väzbe

Dosky sa lepia na väzbu. Nie je možné pripustiť vznik priebežnej zvislej škáry, ani na nároží. Pri lepení (následne ani pri stierkovaní) sa nesmie lepiaca hmota dostať na bočné steny tepelnej izolácie.


 

9. Ako lepiť izolačné dosky v miestach otvorov

Nalepenie izolacnych dosiek s presahom na miestach otvorov

Na ostení otvorov sa robí nalepenie dosiek celoplošne, najlepšie s presahom, a po zatvrdnutí lepiacej hmoty sa urobí ich zarovnanie s vnútornou plochou.

10. Správne poziciovanie izolačných dosiek na rohoch otvorov

Ako spravne nalepit izolacne dosky na rohoch otvorov

Pri lepení tepelnej izolácie na rohoch otvorov nesmie dochádzať k priebežnej škáre vo vodorovnom ani zvislom smere, zostávajúca časť dosky sa dodatočne odrežie.

11. Ako lepiť izoláciu pri zateplení domu na rozhraní rôznych materiálov a trhlín

Lepenie izolacie pri zatepleni domu v mieste rozdielnych materialov a trhlin

Škáry medzi doskami nesmú byť umiestnené v mieste trhlín v podklade alebo napríklad na rozhraní dvoch rôznorodých materiálov v podklade.

12. Lepenie izolácie v mieste rozdielnej hrúbky konštrukcie domu

Spravne nalepenie izolacie v mieste rozdielnej hrubky konstrukcie

Škáry medzi doskami nesmú byť umiestnené v mieste zmeny hrúbky tepelnej izolácie z dôvodu rozdielnej hrúbky konštrukcie.

13. Osadenie rozperných kotiev do tepelnej izolácie

Ako spravne osadit rozperne kotvy do tepelnej izolacie pri zatepleni domu

Rozperné kotvy (hmoždinky) sa osádzajú po zatvrdnutí lepiaceho tmelu tak, aby nedošlo k posunu tepelnej izolácie a k narušeniu jeho rovinnosti, spravidla po 24 až 72 hodinách od nalepenia so zapustením taniera cca 2 – 3 mm pod povrch tepelnej izolácie. Následne sa rozperné kotvy prešpachtľujú lepiacim tmelom. Príklad rozmiestnenia rozperných kotiev na tepelnoizolačných doskách.

14. Brúsenie nerovností povrchu nalepenej izolácie

Brusenie nerovnosti povrchu po nalepeni a uschnuti izolacie

Po overení rovinnnosti povrchu sa prípadné nerovnosti upravujú prebrúsením brúsnym papierom na hladidle väčšieho rozmeru, napríklad 250 x 500 mm. Brúsi sa spravidla kolmo na hranu polystyrénovej dosky.

15. Aplikácia výstužnej mriežky na izolačný materiál

Zatlacenie vystuznej mriezky do vystuznej malty na izolacny material

Výstužná vrstva sa robí plošným zatlačením výstužnej mriežky do výstužnej malty predom naneseného na podklad z izolantu tak, že sa odvíja pás mriežky zhora nadol a zároveň sa vtláča antikorovým hladidlom do tmelu od stredu k okrajom. Napojenie mriežky sa robí s presahom min. 100 mm. Výstužná malta sa nanáša v hrúbke cca 1,5 - 2,0 mm a zahladzuje sa do roviny.

16. Zarovnanie spodnej hrany výstužnej vrstvy

Spravne zarovanie vystuznej vrstvy pocas zateplenia domu

Ostrá a rovná spodná hrana systému sa vytvorí odrezaním a prípadným zabrúsením výstužnej vrstvy pozdĺž odkvapového nosa soklového profilu.

17. Úprava nerovností

Brusenie nerovnosti pri zatepleni domu

Prípadné lokálne nerovnosti je možné odstrániť zrazením špachtľou, alebo prebrúsením.

18. Vystuženie hrán a rohov pri zateplení budovy

Ako spravne vystuzit hrany a rohy zateplovanej budovy

Všetky voľne prístupné hrany a rohy - napríklad nárožia budov, ostenia otvorov a pod. sa vystužia vtlačením vhodného profilu do predom nanesenej vrstvy výstužnej malty.

19. Vystuženie rohov otvorov pri zateplení domu

Ako vystuzit rohy otvorov pri zatepleni domu

Rohy otvorov sa vystužia diagonálne umiestnenými pruhmi výstužnej mriežky o rozmeroch min. 200 x 300 mm opäť vtlačením do predom nanesenej výstužnej stierky.

20. Osadenie dilatačných profilov

Pri vystuzovani hran sa osadzuju aj dilatacne profily

V rámci vystužovania hrán sa vykonáva aj osadenie dilatačných profilov do vopred nanesenej výstužnej malty.

21. Utesnenie škár medzi systémom a inou konštrukciou

Utesnenie skar medzi zateplovacim systemom a inou konstrukciou trvalo pruznym tesniacim materialo

Škáry medzi systémom a inou konštrukciou (napr. oplechovaním alebo výplňou otvorov a pod.) je treba upraviť vhodným profilom alebo trvalo pružným tesniacim materiálom odolávajúcim vplyvom počasia tak, aby sa zabránilo prieniku vlhkosti do systému.

.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.