Weber pozná enviromentálnu stopu svojich výrobkov

Weber pozná enviromentálnu stopu svojich výrobkov

Weber má ďalšiu pridanú hodnotu k svojim výrobkom, a tým je Environmentálne vyhlásenie o produkte (EPD) typu III. Je to transparentný dokument, ktorý jasne deklaruje, ako daný výrobok ovplyvňuje životné prostredie.

EPD predstavuje súbor merateľných informácií o vplyve produktu na životné prostredie v priebehu celého životného cyklu, akými sú napríklad spotreba energií a vody, produkcia odpadu, vplyv na zmenu klímy a pod.

Prečo?

Prihlásili sme sa k environmentálnej politike a dodržiavanie princípov trvalo udržateľného rozvoja, pretože dlhodobo kladieme dôraz na kvalitné výrobky, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Vplyv našich výrobkov sme tak preniesli do fázy inovácie a vývoja šetrných materiálov a technologických postupov, s ktorými sa darí znižovať ako environmentálnu záťaž, tak aj spotrebu energií, a to so zachovaním kvality a ekonomickej výhodnosti. A že to myslíme vážne je práve aktívny prístup k EPD. Zaznamenali sme aj vzrastajúci záujem investorov, ktorým životné prostredie nie je ľahostajné a vkladajú svoje požiadavky na EPD do výberových konaní.

 

EPD (Environmental Product Declaration):

Prakticky sa jedná o podrobný preukaz produktu o jeho vplyvu na životné prostredie. Tieto informácie sa zisťujú metódou analýzy životného cyklu (LCA) podľa noriem STN ISO 14040-49 a môžu byť doplnené ďalšími údajmi, ktoré sa považujú za podstatné. Pre získanie EPD sú zdokumentované informácie overí tretia strana. Vyhlásenie je verejne prístupné a údaje v ňom obsiahnuté musia byť overiteľné. Ich tvorba sa riadi normou STN ISO 14025.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.