Autobusová stanica a nákupné centrum Terminal, Banská Bystrica

Adresa: Banská Bystrica

Pri realizácii objektu bola použitý zatepľovací systém webertherm LEPARM v kombinácii s omietkou weberpas color plus.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.