Domov sociálnych služieb, Holíč

Adresa: Kátovská ul., Holíč

Termín realizácie: 2010

Pri realizácii objektu bola na povrchovú úpravu použitá tenkovrstvá omietka weberpas akrylátová.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.