interiérový biely náter weberton PROFI plus

WEBERTON PROFI PLUS

BIELA MALIARSKA FARBA

Moderná, ekonomická, vodou riediteľná, jednoducho aplikovateľná disperzná farba s výbornou krycou schopnosťou. Povlak je nelesklý, dlhotrvajúci, estetický a paropriepustný

 • Výborná krycia schopnosť
 • Dobrá oteruvzdornosť
 • Vysoká belosť

Účel použitia

Stena, Povrchová úprava stropov

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Používa sa na vnútorné nátery minerálnych podkladov: sadrokartón, stierka, vápenno-cementové omietky a podobne, kde je požadovaná vysoká krycia schopnosť, belosť a paropriepustnosť náteru
 • Produkt je vysokej belosti

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Výborná krycia schopnosť
 • Dobrá oteruvzdornosť
 • Vysoká belosť
 • Veľmi nízky koeficient difúzneho odporu

Dôležité

 • Podklad musí byť stabilný, suchý, čistý, súdržný, bez oleja, bez trhlín, prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, zbavený oddeľujúcich sa starých náterov, nesmie sa zmrašťovať.
 • Staré, napuchnuté vrstvy sa musia očistiť zoškrabaním, brúsením a povrchy sa musia opraviť jemnou stierkou. 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Technické parametre:

Farba: biela, matná
Výdatnosť (po zriedení s vodou): 2,5 m2/kg; v 2 vrstvách
Hustota: 1,47 ±0,03 g/cm3
pH: 8,0 - 8,9
VOC: max. 30 g/l
Trieda reakcie na oheň: E; nehorľavý
Cenníková cena bez DPH:

15kg - 0,943 €/kg *

25kg - 0,867 €/kg *

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.
 

Ako pracovať s weberton PROFI plus?

Podklad musí byť stabilný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, zbavený oddeľujúcich sa starých vrstiev, nesmie sa zmrašťovať. Podklad musí mať rovnakú nasiakavosť a štruktúru na celej ploche. Pred aplikáciou náteru na nové omietky musia byť tieto suché, čisté a dostatočne vyzreté. Podklad musí byť dostatočne rovný - akékoľvek nerovnosti náter len kopíruje. Pri pretieraní štruktúrovaných omietok môže náter mierne ovplyvniť (zaplniť) ich štruktúru. Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti.

Upozornenie

Dodatočné pridávanie plniva, spojiva či iných prísad nie je povolené! Skladujte mimo dosahu detí. Vyhýbajte sa styku s pokožkou a vniknutiu do očí. Pri natieraní a počas zaschnutia je potrebné zabezpečiť dostatočné vetranie. Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber! 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.