webercal vápenný nátěr

Weber Slovakia

webercal vápenný náter

NÁTER NA BÁZE HASENÉHO VÁPNA

Vápenný náter na interiérové a exteriérové zvislé plochy s
prirodzene dezinfekčnými vlastnosťami.

  • Neobsahuje syntetické prímesi
  • Paropriepustný
  • Protiplesňový

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 5,39 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

  • Pre nátery fasád historických budov a bytovú výstavbu
  • Na čerstvých omietkových plochách dosahuje vápenný náter zvlášť vysoké tvrdosti, pôsobí prirodzene dezinfekčne, fungicídne a udržuje difúzne vlastnosti muriva

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.