weberdur stierka ODPORÚČAME

weberdur stierka - Biela štuková stierka

ŠTUKOVÁ STIERKA BIELA

Určená na realizáciu finálnych úprav so vzhľadom štukového povrchu, na renovácie a rekonštrukcie tradičných jadrových omietok, na povrchovú úpravu členitých detailov tradičných fasád.

  • Ručné  spracovanie
  • Vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie
  • Prirodzene biela vďaka obsahu bieleho cementu

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 0,42 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Referenčné stavby

Kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Živčáková
Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) Hydroizolácie

kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Živčáková

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.