weberdur stierka

Nový produkt
weberdur_sterka_2018_3D

ŠTUKOVÁ STIERKA BIELA

Určená na realizáciu finálnych úprav so vzhľadom štukového povrchu, na renovácie a rekonštrukcie tradičných jadrových omietok, na povrchovú úpravu členitých detailov tradičných fasád.

 • Ručné  spracovanie
 • Vhodná na vonkajšie aj vnútorné použitie
 • Prirodzene biela vďaka obsahu bieleho cementu

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Povrchová úprava stropov, Stena, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Teplota vzduchu a podkladu pri aplikácii musí byť od +5°C do +25°C
 • Medzi vhodné podklady patrí betón, základná (výstužná) vrstva, súdržná jadrová omietka
 • Podklad musí byť vhodne napenetrovaný a navlhčený
 • Podklad musí byť dostatočne rovinatý

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Určená ako finálna vrstva do 
 • špeciálna mrazuvzdorná stierka
 • vzhľad štukovej štruktúry
 • k renovácii starých pevných omietok
 • pevnejšia ako tradičný štuk

Dôležité

 • Podklad musí byť pevný, suchý, odmastený, čistý, zbavený prachu a nesúdržných vrstiev
 • Väčšie nerovnosti je potrebné vyrovnať pred samotným zhotovením celoplošnej vrstvy, rovnako tak je nutné zašpachtľovať všetky škáry a praskliny
 • Teplota vzduchu a podkladu pri aplikácii musí byť od +5°C do +26°C
 • Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamemu pôsobeniu slnečných lúčov, silnému prúdeniu vzduchu, mrazu a dažďu
Weber
Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) Tenkovrstvové omietky exteriérové Hydroizolácie Lepidlá na obklady a dlažby Príprava podkladov

kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Živčáková

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba: biela
Sypná hmotnosť suchej zmesi: 1390 kg/m3
Orientačná spotreba zámesovej vody:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
približne 6,5 - 7,0 / 25kg
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
do 90 minút
Reakcia na oheň: trieda A1  
Maximálna veľkosť zrna: 0,5 mm
Pevnosť v tlaku: CS II
Prídržnosť: ≥ 0,5 N/mm2
Koeficient difúzie vodnej pary (tabuľková hodnota): μ = max. 20
Kapilárna nasiakavosť vody: W2
Tepelná vodivosť λ10,dry (tabuľková hodnota): 0,490 W/(m.K)
Porušenie: FP:B
Trvanlivosť: 15 zmrazovacích cyklov
Balenie: 25 kg/Paletové množstvo 1050 kg
Spotreba: približne 4,0 kg/m2
Cenníková cena: 0,305 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberdur stierka ?

Hmota sa pripraví postupným vmiešaním jedného vreca omietky do 6,5 - 7,0 l čistej vody pomocou Unimixér násady na vŕtačku, alebo miešaním vo voľnospádovej miešačke. Doba miešania je 2 - 5 min. Hmota sa nanáša na podklad nerezovým alebo plastovým hladidlom. Omietka sa naťahuje v max. hrúbke 1,5 mm. Po zavädnutí hmoty povrch uhladíme hladidlom (molitan, špongia).

Poznámka: Pred vykonávaním konečnej povrchovej úpravy je nutné nechať omietku riadne vyzrieť (min. 1 mm omietky - 1 deň technologickej prestávky).

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.