weberdur štuk EX

Weberdur štuk EX

ŠTUKOVÁ STIERKA EXTERIÉROVÁ A INTERIÉROVÁ

Určená na realizáciu finálnych úprav so vzhľadom štukového povrchu v interiéroch a exteriéroch budov.

 • Ručné  spracovanie
 • Úprava povrchov tvorených z jadrových omietok
 • Určená do exteriéru a  interiéru

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Povrchová úprava stropov, Stena, Fasáda, Ploty, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Vhodný podklad tvorí vyzretá jadrová omietka
 • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Jednozložková suchá omietka pre vonkajšie a vnútorné použitie
 • Pre realizáciu štukových vrstiev
 • Na ručné spracovanie
 • Mrazuvzdorná

Dôležité

 • Hrúbka omietky max. 2mm
 • Podklad musí byť dostatočne pórovitý a nasiakavý
 • Podklad nesmie byť mokrý, zmrznutý, znečistený, nesúdržný, s trhlinami, zaprášený alebo s voľne sa oddeľujúcimi súčasťami

 

 

Weber
Štukové a jadrové omietky Fasádne nátery

Kaštieľ, Nová Ves nad Žitavou

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba: sivá
Sypná hmotnosť suchej zmesi: 1050 - 1250 kg/m3
Orientačná spotreba zámesovej vody:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
približne 6,0 - 6,5 / 25kg
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
do 60 minút
Reakcia na oheň: trieda A1  
Maximálna veľkosť zrna: 0,8 mm
Pevnosť v tlaku: CS I
Prídržnosť: ≥ 0,06 N/mm2
Kapilárna nasiakavosť vody: W0
Tepelná vodivosť λ10,dry (tabuľková hodnota): 0,62 W/(m.K)
Porušenie: FP:A/B
Koeficient difúzie vodnej pary (tabuľková hodnota): μ = 15
Balenie: 25 kg/Paletové množstvo 1200 kg
Spotreba: približne 1,8 - 3,5  kg/mpri hrúbke 1 až 2 mm
Cenníková cena: 0,179 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberdur štuk EX ?

Teplota vzduchu a podkladu pri aplikácii musí byť od +5°C do +25°C. Pri spracovaní je potrebné vyhnúť sa priamym účinkom slnečného žiarenia, vysokej teploty a prievanu. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte. Obsah vreca rozmiešať pomocou elektrického miešadla alebo stavebnej miešačky s čistou studenou vodou na homogénnu hmotu bez hrudiek. Po rozmiešaní sa zmes nechá 5 minút odstáť a ešte raz sa krátko premieša. Weberdur štuk EX sa nanáša na stenu antikorovým hladidlom v rovnomernej hrúbke do 2 mm. Nechá sa mierne zavädnúť a následne sa vyhladí filcovým alebo penových hladidlom do požadovaného stavu. Jednotlivé plochy sa spracovávajú odhora dolu.

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.