webersan presto 300

Weber

BIELA ŠTUKOVÁ OMIETKA PRE SANAČNÝ SYSTÉM

Suchá minerálna omietková zmes vhodná na nové aj staré podklady.

 • Výborná paropriepustnosť
 • Natierateľný a otapetovateľný podklad
 • Vynikajúca paropriepustnosť

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Na tradičné jadrové omietky, tepelnoizolačné omietky, sanačné omietky systémov weber.san
 • Použitiu by mala predchádzať analýza podkladu
 • Podklad musí byť pevný, nosný, bez pohyblivých súčastí a bez znečistenia

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Tvorí podklad pod paropriepustné nátery
 • Vynikajúca paropriepustnosť
 • Hydrofobizačný
 • Jednoduché spracovanie
 • Súčasť sanačných systémov webersan

Dôležité

 • Vyžaduje nosný podklad, pred aplikáciou je nevyhnutné odstrániť primárnu príčinu vlhnutia muriva
 • Teplota podkladu a ovzdušia musí byť v rozmedzí od +5°C do +30°C
Weber
Fasádne omietky Sanačné systémy Hydroizolácie Lepidlá na obklady a dlažby

polyfukčný dom Arkádia, Banská Bystrica

Všetky referencie

Weber
Sanačné systémy Hydroizolácie Lepidlá na obklady a dlažby Fasádne omietky

polyfukčný dom Arkádia, Banská Bystrica

Všetky referencie

Mestský úrad Krupina
Fasádne nátery Sanačné systémy

mestský úrad, Krupina

Všetky referencie

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Reakcia na oheň:

A1

Pevnosť v tlaku : > 0,4 N/mm²
Pevnosť za ohybu: > 2 N/mm²
Priľnavosť: > 0,06 N/mm²
Objemová hmotnosť voľného materiálu : cca 1087 kg/m³
Faktor difúzie vodnej pary: cca 8
Veľkosť zrna: 0,6 mm
Balenie: 30 kg
Paletové množstvo 1200 kg
Spotreba: približne 4,5 kg/m2
Cenníková cena: 0,343 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webersan presto 300?

Miešame postupným pridávaním 13-15 litrov vody na jedno vrece. V miešacej nádobe zmiešavame naraz obsah viacerých vedier. Podklad navlhčíme do nasýtenia (podľa potreby deň vopred). Pred nanášaním omietky by sa podklad nemal lesknúť od vlhkosti. Skúšobným omietnutím vyzistíme či je navlhčenie dostatočné. V prípade potreby podklad navlhčíme znova. Omietku nanášame murárskou lyžicou alebo naberačkou na priemernú hrúbku 3 mm a stiahneme strhávacou latou. Štukovú omietku hladíme po vlastnej vlhkosti alebo ju navlhčíme. Vytvárame štruktúru v závislosti od použitého hladidla.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.