weberren trassic FP

weberren trassic FP - Štuková omietka z trasového vápna

ŠTUKOVÁ  OMIETKA Z TRASOVÉHO VÁPNA 

Suchá omietková zmes určená na stavby vyžadujúce bezcementové materiály do exteriérov a interiérov.

  • Bez obsahu cementu
  • Vhodná na pamiatkovo chránené objekty
  • Hrúbka jednej vrstvy max. 3 mm

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 0,46 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

  • Použitiu by mala predchádzať analýza podkladu
  • Potrebné poznať špecifické požiadavky stavby
  • Na omietku je potrebné naniesť bezcementovú štukovú omietku

Referenčné stavby

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.