Skladba prevetrávaného fasádneho systému

Detaily prevetrávaného zatepľovacieho systému 

1. Omietka weberpas s podkladovým náterom weber 700
2. Výstužná malta webertherm flex
3. Sklovláknitá mriežka webertherm 131
4. Doska Glasroc X ošetrená podkladovým náterom weber penetrácia riedeným v pomere 1 diel weber penetrácia s 8 dielmi čistej vody
5. Vzduchová medzera
6. Tepelná izolácia
7. Kotva pre kotvenie izolantu
8. Nosný rošt, T-profil
9. Kotviaca konzola
10. Perforovaný plech
11. Murivo

Omietka

Ako povrchovú úpravu je možné použiť tenkovrstvové omietky weberpas. Výhodné je zvoliť, vďaka pridaným vlastnostiam, niektorú z inovatívnych omietok weber napríklad weberpas aquaBalance alebo weberpas clean Active. Podkladový náter weber 700.

Základná vrstva

Základná vrstva je tvorená disperznou výstužnou maltou webertherm flex so sklovláknitou mriežkou webertherm 131. Hrúbka základnej vrstvy je od 3 do 5 mm. Presahy sklovláknitej mriežky sú najmenej 100 mm. Sklovláknitá mriežka je prekrytá vrstvou výstužnej malty v hrúbke 1 mm v ploche, v miestach presahov sklovláknitej mriežky 0,5 mm. Nosná doska Glasroc X sa pred vykonávaním výstužnej (základnej) vrstvy opatrí podkladovým náterom weber penetrácia riedeným v pomere: 1 diel weber penetrácia ku 8 dielom čistej vody.

Nosné dosky

Podklad pre vonkajšie súvrstvie je tvorený nosnou doskou Galsroc X. Dosky sa skrutkujú na nosný raster špeciálnymi vrutmi, dlhším rozmerom naležato. Škáry medzi doskami sa skrutkami upravia do tvaru V a vyplnia sa tmelom Vario H s vysokou odpudivosťou vody.

Doska má rozmery:              šírka 1 200 mm
                                                  dĺžka 2 000, 2 400 mm
                                                  hrúbka 12,5 mm

Nosný rošt

Základné rozmery hliníkových profilov pre vytvorenie nosného roštu je pri L-profiloch 60 × 40 × 1,8 mm a pri T profiloch 60 × 80 × 1,8 mm. Nosné profily roštu L a T sa osadzujú do kotviacich konzol a pripevňujú sa samoreznými skrutkami. Rozmery L a T-nosníkov sa posudzujú statickým výpočtom. Profily nosného roštu sa osádzajú zvisle, bežne vo vzdialenosti 600 mm.

Kotvenie nosného roštu

Nosný rošt sa kotví do podkladu pomocou kotviacich konzol. Kotviace konzoly sú vyrábané z hliníka s prerušeným tepelným mostom v dĺžkach od 65 mm po 30 mm bežne do 185 mm v extrémnych prípadoch do 275 mm. Vzdialenosti konzol  vychádzajú zo statického výpočtu, zvyčajne od 600 do 1000 mm.

Tepelná izolácia

Ako tepelný izolant sa použijú dosky z hydrofobizovanej minerálnej vlny určenej pre prevetrávané fasádne systémy. Hrúbka dosiek je daná projektovou dokumentáciou. Izolačné dosky sú k podkladu kotvené min. 6 ks plastových tanierových kotiev.

Vzduchová medzera

Prevetrávanie fasády zabezpečuje vzduchová medzera medzi tepelnou izoláciou a fasádnymi doskami. Prevetrávaná medzera sa bežne navrhuje v hrúbke od 20 do 50 mm. Prúdenie vzduchu v prevetrávanej medzere zaisťuje v spodnej časti perforovaný plech a v hornej časti medzera v opláštení široká od 20 do 50 mm.

Stiahnite si detaily prevetrávaného zatepľovacieho systému aj vo formáte .pdf:

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.