Reprofilácia betónovej konštrukcie

Reprofilačné malty

Účelom reprofilácie je obnovenie pôvodného profilu, prípadne zväčšenie hrúbky krycej vrstvy nad výstužou.
Reprofiláciu možné vykonávať ručne alebo strojne (torkrétom). V oboch prípadoch je dôležité, aby opravná malta bola nanesená aj na zadnú stranu oceľovej výstuže (tj. po celom obvode)! Dôležité pre prídržnosť nových vysprávkových mált je dôkladné navlhčenie podkladu najlepšie 24 hodín vopred a ešte napr. 1 hod. pred nanášaním. Nezabudnite dodržiavať max. odporúčanú hrúbku vrstvy. Dbajte na správne ošetrovanie povrchu vodou, príp. zakrytím pred slnkom a vetrom.
Povrch betónu je treba chrániť pred agresívnymi látkami obsiahnutými vo vzduchu alebo vode - vzdušný oxid uhličitý, kyslé dažde, rozmrazovacie soli i.!

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.