weberrep povrch SV

weber.rep_povrch.jpg

POVRCHOVÁ REPROFILAČNÁ MALTA

Finálna malta určená na jemné opravy výtlkov v betónových
povrchoch a na uzatváranie štrkových hniezd

 • Jemné celoplošné opravy do hrúbky 4 mm
 • Na dosiahnutie hladkého povrchu
 • Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom

Účel použitia

Základové konštrukcie, Podlahové konštrukcie, Stena, Fasáda, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Povrch musí byť ošetrený reprofilačnými maltami weberrep
 • Práce spojené s aplikáciou sa nesmú vykonávať pod +5°C (vzduch i konštrukcia)

 • Nesmú sa vykonávať práce na priamom slnku, pri silnom vetre a za dažďa

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Na jemné vysprávky betónu do 4 mm
 • Vysoká mechanická pevnosť
 • Odolnosť voči mrazu a posypovým soliam
 • Pre celoplošné vyrovnanie sanovanej konštrukcie

Dôležité

 • Dodatočné pridávanie plniva, spojiva a prísad nie je dovolené
 • Hrúbka maximálne do 4 mm
Vodné dielo Hričov
Sanačné systémy na betónové konštrukcie

vodné dielo Hričov

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba:                                       prírodná sivá
Pevnosť v tlaku:                                                 ≥45 MPa (trieda R4) 
Obsah chloridových iónov: <0,05% hm.
Súdržnosť:            ≥2 MPa (trieda R4)
Odolnosť proti karbonatizácií: vyhovuje
Modul pružnosti: ≥15 GPa (trieda R4)
Teplotná zlúčiteľnosť časť 1 ≥2 MPa (trieda R4)
Kapilárna absorbcia: ≤0,5 kg. m-2. h-0,5
Nebezpečné látky:                                                spĺňa 5.4
Reakcia na oheň:                                                A1, A1fl
Cenníková cena:  1,190 €/kg bez DPH*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberrep povrch ?

Aplikácia:

Malta sa mieša iba s čistou vodou. Maltu je možné rozmiešať do konzistencie, ktorú je možné spracovávať špachtľou alebo hladidlom. V jednom pracovnom cykle sa môže nanášať vrstva do 4 mm. Vyspravenú plochu po vyschnutí následne ošetriť náterom na betón. V prípade, že sa jedná o sanáciu železobetónovej konštrukcia s vyšším obsahom chloridov, alebo je predpoklad namáhania konštrukcie soľnými roztokmi, odporúčame po nanesení náteru na betón impregnovať celú plochu webertec SHC - hydrofóbnym impregnačným náterom.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.