weberrep povrch SV

weberrep povrch SV - Povrchová reprofilačná malta

POVRCHOVÁ REPROFILAČNÁ MALTA

Finálna malta určená na jemné opravy výtlkov v betónových
povrchoch a na uzatváranie štrkových hniezd

  • Jemné celoplošné opravy do hrúbky 4 mm
  • Na dosiahnutie hladkého povrchu
  • Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 1,08 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

  • Používa sa na jemné vysprávky menších výlomkov betónu
  • Na uzavretie štrkových hniezd pri nedokonalom zhutnení pohľadových betónov
  • V prípade na dokonale hladkú plochu ako povrchová úprava pri vysprávkach vysprávkovými maltami.

Referenčné stavby

Vodné dielo Hričov
Sanačné systémy na betónové konštrukcie

vodné dielo Hričov

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.