weberrep vysprávka H SV

Weber

REPROFILAČNÁ MALTA HRUBÁ

Opravná malta na betón, určená na vyplňovanie výlomov v betóne, na
vyplňovanie štrkových hniezd a výplň poškodených betónových konštrukcií.

 • Hrúbka od 30 do 80 mm
 • Opravná malta triedy R4
 • Ručné spracovanie

Účel použitia

Základové konštrukcie, Podlahové konštrukcie, Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Odhalená výstuž musí byť ošetrená prípravkom weberrep ochrana
 • Práce spojené s aplikáciou sa nesmú vykonávať pod +5°C (vzduch i konštrukcia)

 • Nesmú sa vykonávať práce na priamom slnku, pri silnom vetre a za dažďa

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Trieda R4 , pevnosť viac ako 45 MPa
 • Obsahuje výstužné vlákna
 • Na opravy betónu  v hrúbkach 30 do 80 mm
 • Na uzatvorenie drobných štrkových hniezd
 • Jednoduché spracovanie
 • Pre ručné a strojné spracovanie

Dôležité

 • Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať

 • Ochranný náter musí byť ošetrený následnými vrstvami
Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne nátery Fasádne omietky Štukové a jadrové omietky

bytový dom Heydukova, Bratislava

Všetky referencie

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba:                                       sivá
Pevnosť v tlaku:                                                 ≥45 MPa (trieda R4) 
Obsah chloridových iónov: <0,05% hm.
Súdržnosť:            ≥2 MPa (trieda R4)
Odolnosť proti karbonatizácií: vyhovuje
Modul pružnosti: ≥20 GPa (trieda R4)
Teplotná zlúčiteľnosť časť 1 ≥2 MPa (trieda R4)
Kapilárna absorbcia: ≤0,5 kg. m-2. h-0,5
Nebezpečné látky:                                                spĺňa 5.4
Reakcia na oheň:                                                A1, A1fl
Cenníková cena:                                                  0,906 €/kg bez DPH*

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberrep vysprávka H SV ?

Aplikácia:

Weberrep vysprávka H sa rozrába iba s čistou vodou. Pridaním nepatrného množstva vody je možné maltu rozmiešať do cestovitej konzistencie, ktorú je možné spracovávať špachtľou. S maltou hustej konzistencie je možné vyplniť naraz aj hlboké otvory. Nanáša sa bez predchádzajúceho navlhčenia oceľovou špachtľou, na veľké plochy oceľovým hladidlom. Pre vytvorenie hladkej plochy sa odporúča po vytvrdnutí nanesenie weberrep povrch. Opravené plocha sa môže po vyschnutí (najskôr však po 6 dňoch) následne ošetriť náterom na betón napr. webertec purolast. Náter je vodostály po 48 hodinách.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.