weberrep vysprávka H SV

Weber

REPROFILAČNÁ MALTA HRUBÁ

Opravná malta na betón, určená na vyplňovanie výlomov v betóne, na
vyplňovanie štrkových hniezd a výplň poškodených betónových konštrukcií.

  • Hrúbka od 30 do 80 mm
  • Opravná malta triedy R4
  • Ručné spracovanie

Referenčné stavby

Bytový dom Heydukova
Zatepľovacie systémy Fasádne nátery Fasádne omietky

bytový dom Heydukova, Bratislava

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.