weberrep vysprávka H SV

Weber

REPROFILAČNÁ MALTA HRUBÁ

Opravná malta na betón, určená na vyplňovanie výlomov v betóne, na
vyplňovanie štrkových hniezd a výplň poškodených betónových konštrukcií.

  • Hrúbka od 30 do 80 mm
  • Opravná malta triedy R4
  • Ručné spracovanie

Účel použitia

Základové konštrukcie, Podlahové konštrukcie, Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.