weberrep vysprávka H SV

weberrep vysprávka ST - Jemná strojová reprofilačná malta

REPROFILAČNÁ MALTA HRUBÁ

Opravná malta na betón, určená na vyplňovanie výlomov v betóne, na
vyplňovanie štrkových hniezd a výplň poškodených betónových konštrukcií.

  • Hrúbka od 30 do 80 mm
  • Opravná malta triedy R4
  • Ručné spracovanie

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 0,94 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

  • Používa sa na vysprávky výlomov betónu, na uzavretie štrkových hniezd pri nedokonalom hutnení pohľadových betónov
  • Na výplň poškodenia betónu vzniknutého koróziou armatúry potom, čo bola armatúra opieskovaním zbavená hrdze a natretá ochranným náterom proti korózii weberrep ochrana

Referenčné stavby

Bytový dom Heydukova
Zatepľovacie systémy Fasádne nátery Fasádne omietky

bytový dom Heydukova, Bratislava

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.