weberrep ochrana

weber.rep_ochrana_01.jpg

OCHRANA VÝSTUŽE

Antikorózny náter na ochranu oceľovej výstuže v betóne. Zvyšuje
prídržnosť reprofilačných mált k výstuži.

 • Ochrana oceľovej výstuže pred oxidáciou
 • Zlepšenie prídržnosti opravných mált
 • Súčasť reprofilačných prác

 

Účel použitia

Základové konštrukcie, Podlahové konštrukcie, Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Podklad pre nanášanie adhézneho náteru musí byť poriadne očistený od všetkých nečistôt, voľných častíc a oceľ musí byť zbavená všetkej korózie
 • Práce spojené s aplikáciou sa nesmú vykonávať pod +5°C (vzduch i konštrukcia)

 • Nesmú sa tiež vykonávať práce na priamom slnku, pri silnom vetre a za dažďa.

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Ochrana konštrukcie pred koróziou
 • Na lepšiu priľnavosť vyrovnávacích mált ku výstuži
 • Reprofilácia železobetónových konštrukcií

Dôležité

 • Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať.

 • Ochranný náter musí byť ošetrený následnými vrstvami.
Vodné dielo Hričov
Sanačné systémy na betónové konštrukcie

vodné dielo Hričov

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba:                                       sivá
Šmyková súdržnosť:            vyhovuje
Ochrana proti korózií: vyhovuje
Teplota priepustnosti skla: ≥45°C
Nebezpečné látky:                                                spĺňa 5.3
Cenníková cena:                                                  3,10 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberrep ochrana ?

Všeobecné požiadavky pre podklad

Podklad pre nanášanie adhézneho náteru musí byť poriadne očistený od všetkých nečistôt, voľných častíc a oceľ musí byť zbavená všetkej korózie.

Podmienky na spracovanie

Práce spojené s aplikáciou sa nesmú vykonávať pod +5°C (vzduch i konštrukcia), nesmú sa tiež vykonávať práce na priamom slnku, pri silnom vetre a za dažďa.

Weberrep ochrana sa rozriedi čistou vodou do konzistencie hustého cesta, potom sa pomalým pridávaním vody za stáleho miešania dosiahne konzistencie vhodná na natieranie. Odporúčané množstvo vody je cca 0,25 l na 1 kg suchej zmesi. Riadne očistená, pieskovaná oceľová armatúra sa po celej ploche dôkladne natrie adhéznym náterom. Betónový podklad musí byť pred nanášaním dokonale navlhčený, bez prachu, nenosných častí a bez mastných miest. Adhézny náter sa nanáša štetkou alebo štetcom na podklad. Pri následnom krytí výstuže vysprávkovou maltou sa musí v závislosti od poveternostných a teplotných podmienok okolia dodržať časový odstup na zavädnutie náteru cca 30 – 40 minút

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.