weberrep ochrana

weber.rep_ochrana_01.jpg

OCHRANA VÝSTUŽE

Antikorózny náter na ochranu oceľovej výstuže v betóne. Zvyšuje
prídržnosť reprofilačných mált k výstuži.

  • Ochrana oceľovej výstuže pred oxidáciou
  • Zlepšenie prídržnosti opravných mált
  • Súčasť reprofilačných prác

 

Referenčné stavby

Vodné dielo Hričov
Sanačné systémy na betónové konštrukcie

vodné dielo Hričov

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.