weberrep ochrana

weberrep ochrana - Ochrana výstuže

OCHRANA VÝSTUŽE

Antikorózny náter na ochranu oceľovej výstuže v betóne. Zvyšuje prídržnosť reprofilačných mált k výstuži.

  • Ochrana oceľovej výstuže pred oxidáciou
  • Zlepšenie prídržnosti opravných mált
  • Súčasť reprofilačných prác

 

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 3,3 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

  • Na ochranu armatúry v betóne pred koróziou a ako produkt zvýšenia prídržnosti vysprávkovej malty k armatúre.

Referenčné stavby

Vodné dielo Hričov
Sanačné systémy na betónové konštrukcie

vodné dielo Hričov

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.