weberrep vysprávka J SV

85a7af8cb2.jpg

REPROFILAČNÁ MALTA JEMNÁ

Opravná malta na betón, určená na jemné a menšie opravy betónových konštrukcií

  • Hrúbka od 3 do 30 mm
  • Opravná malta triedy R4
  • Ručné spracovanie

Účel použitia

Základové konštrukcie, Podlahové konštrukcie, Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Referenčné stavby

Bytový dom Heydukova
Zatepľovacie systémy Fasádne nátery Fasádne omietky Štukové a jadrové omietky

bytový dom Heydukova, Bratislava

Vodné dielo Hričov
Sanačné systémy na betónové konštrukcie

vodné dielo Hričov

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.