weberrep vysprávka J SV

weberrep vysprávka J SV - Jemná reprofilačná malta

REPROFILAČNÁ MALTA JEMNÁ

Opravná malta na betón, určená na jemné a menšie opravy betónových konštrukcií

  • Hrúbka od 3 do 40 mm
  • Opravná malta triedy R4
  • Ručné spracovanie

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 1,05 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Referenčné stavby

Bytový dom Heydukova
Zatepľovacie systémy Fasádne nátery Fasádne omietky

bytový dom Heydukova, Bratislava

Vodné dielo Hričov
Sanačné systémy na betónové konštrukcie

vodné dielo Hričov

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.