Aplikácia hydroizolácie štetcom

Injektáže a hydroizolácia

Injektovanie vlhkého muriva je jedným z najjednoduchších spôsobov ako sanovať zavĺhajúce murivo a zabrániť ďalšiemu prieniku vlhkosti do konštrukcie.  V prípade keramického muriva je možné použiť beztlakovú injektáž ktorá nie je náročná na realizáciu a technické vybavenie. V prípade kamenných alebo betónových murív je potrebné použiť tlakovú injektáž kde sa injektážny krém vháňa do konštrukcie tlakovými prístrojmi. 

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.