Ako postupovať pri obnove starého muriva so známkami poškodenia vlhkosťou a soľou?

Povrch omietky poškodenej soľou

Jedna z najčastejších škôd spôsobených vlhkosťou muriva sú vlhkostné mapy so soľnými výkvetmi.

 

Ako postupovať pri obnove starého muriva so známkami poškodenia vlhkosťou a soľou?

Voda vniká do muriva vplyvom chýbajúcej alebo porušenej izolácie, alebo povrchovej úpravy. Jedna z najčastejších škôd spôsobených vlhkosťou muriva sú vlhkostné mapy so soľnými výkvetmi. Zo začiatku pôsobia mapy len neesteticky, ale ďalšie poruchy na seba nenechajú dlho čakať.

Ako prebieha sanácia muriva a injektáž

Pred samotnou aplikáciou sanačných omietok je vhodné zabrániť ďalšiemu vnikaniu vlhkosti do sanovanej konštrukcie. To docielime tlakovou injektážou pomocou strojov, podrezaním budovy alebo ručnou aplikáciou krémovej injektáže webertec 946, ktorú pohodlne zvládnete sami. Nie je k tomu potrebné špeciálne náradie / stroj.

 • Injektáž muriva

Najčastejším riešením je vytvorenie vhodnej clony pomocou injektážnych pást. Určenie vhodnej injektážnej pasty je závislé od druhu sanovaného materiálu. Po zhotovení injektáže, čiže zabráneniu ďalšieho prestupu vlhkosti do konštrukcie je potrebné povrchovo upraviť steny sanačnými omietkami pre zaistenie odvodu vlhkosti z ošetrovaného muriva. Vo väčšine prípadoch ide o sanáciu historických budov, ktoré boli budované z tradičných materiálov, alebo o budovy, v ktorých vznikol problém s pôvodnou hydroizolačnou vrstvou. Po odstránení pôvodných omietok sa teda aplikujú sanačné omietky, často v niekoľkých vrstvách aby bola dosiahnutá aj požiadavka na estetický vzhľad.

Tri vrstvy sanačných omietok  

Najčastejšie aplikujeme sanačné omietky na očistené murivo v troch vrstvách. Prvá vrstva slúži na prípravu a zjednotenie povrchu nástrekom priamo na murivo, a to pomocou materiálu webersan presto 100. Následne sa aplikuje sanačná jadrová omietka pre dosiahnutie požadovanej rovinnosti a hrúbky hmotou webersan presto 200.  Po dôkladnom vyzretí sa nanáša štuková sanačná omietka webersan presto 300, ktorá tvorí vhodný podklad pre farebné stvárnenie povrchu pomocou paropriepustných náterov napr. weber Kerasil. Takto zhotovený sanačný omietkový systém zabezpečuje potrebný transport zostatkovej vlhkosti zo zasoleného muriva.

Ako postupovať pri vytváraní sanačného systému?

 1. Príprava podkladu pre sanáciu muriva

  Odstránenie mokrého muriva zavlhnutej steny - Starú, vlhkú a zasolenú omietku je treba odstrániť do výšky min. 100 cm nad viditeľnú hranicu vlhkosti.

 2. Čistenie mokrého muriva

  Pred sanáciou je potrebné škáry zavlhnutého muriva vyčistiť  - Škáry v zavlhnutom murive mokrej stavby sa vyškrabú do hĺbky 1-2 cm a zasolené murivo sa očistí kefou.

 3. Umytie zasoleného muriva a nahodenie nástreku

  Umytie (navlhčenie) vlhkého, zasoleného muriva vodou sa robí pred nahodením nástreku. Do takto pripraveného a navlhčeného podkladu môžeme aplikovať sanačný prednástrek – webersan presto 100

 4. Aplikovanie jadrovej sanačnej omietky

  Po 2-3 dňoch môžete pristúpiť k nanášaniu sanačnej omietky webersan presto 200, dovtedy treba nástrek podľa potreby navlhčiť. 

 5. Na dosiahnutie zvlášť hladkého podkladu (pod vhodný paropriepustný náter)  sa nanesie po 2–4 dňoch vrstva jemnej omietky webersan presto 300

 6. Vyzretú finálnu omietku je možné pretierať paropriepustnými nátermi. Odporúčame pretierať náterom weber KERASIL, ktorý zaistí výbornú priepustnosť celého sanačného systému a prispieva jeho dlhodobej funkčnosti.

Všetky naše produkty nájdete vo svojom okolí vo viac ako 2000 stavebninách

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.