weberpas silikon wood

Weberpas silikon wood

OMIETKA S IMITÁCIOU DREVA

Jemnozrnná farbená pastovitá omietka obsahujúca organické spojivo a silikónovú disperziu

 • Atraktívna štruktúra dreva
 • Vysoká vodoodpudivosť
 • Kresba dreva pomocou žilkovacieho drievka

 

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Odtiene

 • weberpas granit OP G1
 • weberpas silikon brick BR 01
 • weberpas silikon brick BR 02
 • weberpas silikon brick BR 05
 • weberton lazur borovica
 • weberton lazur orech
Pozrieť si celú škálu vzorkovníka

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • S nanášaním omietky weberpas silikon wood je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru.
 • Požadovaný odtieň dreva sa vytvorí roztierateľným náterom weberton lazur

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Atraktívna štruktúra so vzhľadom dreva
 • Výber z 5 farebných odtieňov nátera: mahagon, teak, dub, orech, borovica
 • Možnosť použiť i pre vytváranie hladkých plôch na fasáde v kombinácii s weberpas silikónová (1,5 mm)
 • Ľahká aplikácia

Dôležité

 • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Technické parametre:

Farba: 5 farebných odtieňov: mahagon, teak, dub, orech, borovica Alebo na vyžiadanie podľa vzorkovníka farieb weber color.line
Cenníková cena bez DPH:

3,494 €/kg *

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberpas silikon wood?

Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700. Pred nanášaním penetračného náteru je treba všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú omietať dôkladne pozakrývať. S nanášaním omietky weberpas silikon wood je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Žiadne prísady a ani voda sa do omietky nesmú pridávať! Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5 °C a prevýšiť +25 °C. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25 °C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (napríklad vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia, zvlášť vytvorenie textúry dreva a napojovanie omietky. Pri podmienkach predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu) je potrebné počítať s pomalším schnutím a tým aj možnosťou poškodenia omietky dažďom i po viac ako 8 hodinách.

Upozornenie

Dodatočné pridávanie vody, plniva a prísad nie je povolené. Pri doobjednávaní farebných omietok je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. Rôzne výrobné šarže nepoužívať v ucelenej ploche. Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.