weberfor superflex C2 TE S2

Weber

ULTRAFLEXIBILNÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY

Mrazuvzdorná flexibilná lepiaca malta na obklady a dlažby na báze cementu triedy C2 TE S2

 • Lepenie ultratenkých a veľkoformátových obkladov a dlažieb
 • Na podlahové vykurovanie, balkóny a lodžie
 • Vhodné na anhydritové podklady

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Povrchová úprava stien v exteriéri, Ploty, Stĺpy, Nosné steny, Povrchová úprava stien v exteriéri, Sokel

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Cementové lepidlo je určené na lepenie obkladov a dlažieb z keramiky, mozaikovej keramiky, kameniny a gresu
 • Vhodným podkladom je cementová alebo vápenno-cementová omietka, cementový poter, betón, pórobetón a sadrokartón
 • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do +25°C
 • V prípade nasiakavých podkladov odporúčame podklad upraviť podkladovým náterom weber penetrácia
 • Pri lepení na nenasiakavý podklad použite podkladový náter weber spojovací mostík

Vlastnosti a výhody produktu

 • Trieda C2TE S2
 • Ultraflexibilné lepidlo
 • Vhodná do priestorov s intenzívnym zaťažením
 • Vhodné pre balkóny, terasy, lodžie
 • Podklady so zabudovaným teplovodným podlahovým vykurovaním
 • Lepenie veĺkorozmerných keramických obkladov a dlažieb 
   

Dôležité

 • Nie je vhodné na podklady na báze síranu vápenatého, na drevo, drevené prefabrikáty, kovy, plasty, vápenné omietky
 • Pri pochybnostiach o kvalite podkladu preverte jeho vlastnosti ešte pred začatím prác
 • Podklad musí byť suchý, pevný, dostatočne únosný, zbavený prachu, nečistôt a mastnoty
Kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Živčáková
Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) Tenkovrstvové omietky exteriérové Hydroizolácie Lepidlá na obklady a dlažby Príprava podkladov

kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Živčáková

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Vedeli ste, že...

Moderné veľkoformátové obklady a dlažby bezpečne nalepíte najvyššou kategóriou lepidla weberfor superflex?

Stavte na istotu, Weber vás podrží!

TECHNICKÉ PARAMETRE

Orientačná spotreba zámesovej vody:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
približne 6,0 litra / 25KG
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
do 90 minút
Reakcia na oheň: trieda A1 fl  
Uvoľňovanie nebezpečných látok : viď KBÚ
Vysoká začiatočná prídržnosť-ťahom ≥ 1,0 N/mm2
Vysoká prídržnosť - ťahom po uložení pri vyššej teplote:  ≥ 1,0 N/mm2

Vysoká prídržnosť - ťahom po ponorení do vody:

≥ 1,0 N/mm2

Vysoká prídržnosť - ťahom po cykloch
zmrazovania – rozmrazovania:
≥ 1,0 N/mm2
Sklz:  ≤ 0,5 mm
Predĺžená doba zavädnutia: prídržnosť – ťahom: ≥ 0,5 N/mm² najmenej po 30 minútach
Priečna deformácia - plastická malta/lepidlo: ≥  5,0 mm
Balenie: 25 kg
Paletové množstvo 1050 kg
Spotreba: približne 4 kg/m2
Cenníková cena: 0,970 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberfor superflex ?

Obsah vreca rozmiešajte s čistou studenou vodou na homogénnu hmotu bez hrudiek. Pri použití rotačného miešadla neprekračujte 200 otáčok za minútu. Vrtuľu miešadla držte stále pod hladinou (zabráňte primiešaniu vzduchu). Po premiešaní je potrebné nechať lepidlo odstáť 5 minút a pred aplikáciou opätovne krátko premiešať. Na vopred pripravený podklad naneste cementové lepidlo a zubovým hladidlom ho rovnomerne rozotrite po ploche pod uhlom 45°. Do takto pripraveného lôžka ukladajte obklad/dlažbu a súčasne tvarovky pritlačte tak, aby došlo k ich spojeniu. Po uložení dlažbu aj škáru dôkladne očistite od zvyškov lepidla. Veľkosť zubového hladidla sa určuje podľa rovinatosti podkladu a veľkosti/rozmerov ukladanej dlažby/obkladu. Škárovanie je možné po 24 hodinách, šírka škár závisí od veľkosti obkladu/dlažby, odporúčame zhotoviť škárovacou hmotou webercolor premium. Plné zaťaženie podlahy je možné po 7 dňoch. Pri väčších rozmeroch obkladového materiálu alebo pokiaľ je podklad vystavený väčšiemu zaťaženiu (vlhkosť, mráz, mechanické zaťaženie) odporúčame lepiť metódou „buttering-floating“ – kombinovanou metódou, kedy sa lepidlo nanáša nie len na podklad ale aj na rub dlažby. Lepidlo musí pokrývať minimálne 65% styčnej plochy obkladového materiálu v interiéri a minimálne 90% v exteriéri. Dôležitým krokom pred pokládkou dlažby je rozmeranie dilatačných polí a ich prenesenie do úrovne dlažby. Pri spracovaní sa predpokladajú všeobecné znalosti a skúsenosti s obkladačskými prácami.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.