14 výsledkov vášho vyhľadávania "All - Sanácia"

Produkty a systémy - 2 results

Pracovné postupy - 6 results

Články - 3 results

Technické malty

Technické malty

Technické malty na reprofiláciu betónových konštrukcií alebo zhotovenie hydroizolácií stavieb.

Krémová injektáž

Krémová injektáž muriva

Jednoduché a spoľahlivé riešenie sanácie nízkotlakovou injektážou

Referenčné stavby - 3 results

Technická životnosť stavieb je celková životnosť stavebného diela pri bežnej údržbe. V stavebnej praxi často nastávajú situácie keď je potrebné vykonať neštandardné zásahy do stavebných konštrukcii - sanáciu stavieb, napríklad z dôvod vzniku havarijnej situácie, poruchy stavby alebo živelnej pohromy.

Prostriedky na sanácie stavieb patria medzi špeciálne materiály vďaka ktorým sa dosiahne požadovaný zdravý stav stavby. Takéto materiály je potrebné používať pri renováciách, obnovách, rekonštrukciách bežných stavebných diel ale najmä v prípade zásahov do historických budov, kde sa vyžadujú nadštandardné technické vlastnosti použitých materiálov pre sanáciu týchto objektov.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.