Ako zhotoviť hydroizoláciu základov bez potreby použitia bitumenových natavovaných pásov?

Dostatočná priľnavosť k podkladu je podmienkou plnohodnotnej funkčnosti každej vodotesné stierky, preto jej analýze a následnému ošetreniu musíme venovať adekvátnu pozornosť. Ako na to? Poradíme vám!

 

Povrch nesmie obsahovať nesúdržné, odlupujúce sa a drobivé časti rovnako ako presahujúce zvyšky murovacej malty, betónu či cementovej hmoty. Pri vonkajších konštrukciách je dôležité aj odstránenie zvyškov zeminy. Uvedené kontaminácie majú negatívny vplyv na priľnavosť stierky k podkladu, a preto musia byť úplne odstránené. To vykonávame mechanicky - plošnou brúskou, prípadne oceľovou kefou, olejové škvrny chemickým odstraňovačom.

Podklad pod tenkovrstvové omietky musí byť vždy celistvý, a preto je žiadúce, aby praskliny, pukliny a chýbajúce časti muriva, prípadne betónových konštrukcií, boli vyplnené a vytvorili súvislú plochu pre natiahnutie hydroizolácie. Neaktívne trhliny a praskliny vyplníme tesniacou maltou weber.tec 933. Chýbajúce časti muriva doplníme jadrovou omietkou weber.

Pri betónovej konštrukcii použijeme na zaplnenie škár reprofilačné malty weberrep vysprávku J SV alebo weberrep vysprávku H SV, opäť podľa veľkosti a hĺbky. Trhliny dynamické (pohyblivé) musia byť posúdené statikom, ktorý navrhne spôsob ich zabezpečenia a ošetrenie.

 

Vonkajšia zvislá hydroizolácia proti tlakovej vode

weber.tec 915 slúži na odizolovanie stien pivníc, podláh, základov, stropov podzemných garáží, ktoré sú v styku s pôdou. Pre utesnenie medzi vrstvami (pod mazaninou) mokrých a vlhkých priestorov, balkónov, terás (pod ktorými sa nebýva). Na všetky minerálne podklady, ako sú tehly, bet. tvárnice, betón, pórobetón, omietka, mazanina, pri zemnej vlhkosti, vzdúvajúce sa a tlakovej vode. Ďalej na bodové alebo celoplošné lepenie XPS, EPS, minerálnej plsti používané ako ochrana alebo drenážna vrstva.

Prečo práve weber.tec 915?

  • vysoko flexibilná hmota,
  • premosťuje trhliny,
  • ručné aj strojové aplikácie
  • murivo nemusí byť omietnuté,
  • na suché i mierne vlhké podklady,
  • rýchlejší vysychanie a odolnosť pred dažďom,
  • nezaťažuje životné prostredie,
  • neobsahuje rozpúšťadlá.

Ako na to?

1) Vyspravenie výtlkov, rýh či škár a väčších nerovností v podklade pomocou malty weber.tec 933

2) Penetrácia podkladu - weber.tec 915; pomer riedenia 1: 10 s vodou

3) Základná vrstva, tzv. "Scratch coat"  bitúmenová stierka weber.tec 915 v hr. 1 - 2 mm.

4) Prvá vrstva bitúmenovej stierky weber.tec 915 v hrúbke 2 - 3 mm. Celková hrúbka oboch vrstiev dokopy musí byť 4 mm.

5) Vloženie armovacej výstuže sa aplikuje iba pri tlakovej vode a vysokej hladine spodnej vody.

Viac informácií nájdete v technickom liste výrobku webertec 915.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.