Natieranie omietky

Aká je cena zateplenia domu?

Plánujete zateplenie domu? Je možné, že faktorov spojených s jeho realizáciou, a ovplyvňujúcich váš konečný rozpočet, bude viac ako sa na prvý pohľad zdá. Nenechajte sa zaskočiť a vopred sa oboznámte so všetkým, čo vás pri tomto projekte môže postretnúť.

Cena za zateplenie domu

Pre väčšinu investorov je pri rozhodovaní podstatná otázka koľko bude zateplenie domu stáť. Kalkulácia ceny zateplenia by mala počítať s materiálom, náradím i prácou nevyhnutnou na realizáciu. Hlavnými premennými ovplyvňujúcimi výslednú cenu budú plocha zateplenia, kvalita a hrúbka materiálu, cena práce, výška budovy (a lešenia) a stav stien (budú nutné opravy?).

Na základe výmery vášho domu si môžete vypočítať  cenu zateplenia fasády priamo v našom Online kalkulátore.

Rozdiel medzi novostavbou a rekonštrukciou je  v hrúbke omietky na pôvodnej konštrukcii, čiže sa používajú dlhšie/väčšie kotvy pri renovácii, pretože tam už je existujúca omietka (pri novostavbách sa kotví priamo do „novej“ tehly/muriva) a stavu a rovinnosti podkladu (vysprávky, vyrovnanie)

Orientačný cenník zateplenia domu o výmere 100 m2

 

Ceny sú uvedené vrátane DPH

Komponenty ceny zatepleniaProduktCena za 100 m2Cena za 1 m2
Penetrácia podkladuweber penetrácia33,00 €0,33 €
Lepiaca maltawebertherm leparm124,00 €1,24 €
Tepelná izoláciaFasádny polystyrén biely 1000x50, hrúbka 100 mm771,00 €7,71 €
KotvaSTR U 2G 135243,00 €2,43 €
Sklovláknitá mriežkawebertherm 117130,00 €1,30 €
Výstužná maltawebertherm leparm155,00 €1,55 €
Podkladový náterweber 70089,00 €0,89 €
Omietkaweberpas nova S 2,0 mm roztieraná655,00 €6,55 €
Lešenie-500,00 €5,00 €
Odvoz odpadu-80,00 €0,80 €
Práca-2 000,00 €20,00 €
Spolu 4 780,00 €47,80 €
* aktualizované v marci 2024

Ceny sú uvedené vrátane DPH

Komponenty ceny zatepleniaProduktCena za 100 m2Cena za 1 m2
Penetrácia podkladuweber penetrácia33,00 €0,33 €
Lepiaca maltawebertherm KPS178,00 €1,78 €
Tepelná izoláciaFasádny polystyrén GreyWall 1000x50, hrúbka 100 mm943,00 €9,43 €
KotvaSTR U 2G 135243,00 €2,43 €
Sklovláknitá mriežkawebertherm 117130,00 €1,30 €
Výstužná maltawebertherm KPS223,00 €2,23 €
Podkladový náterweber 70089,00 €0,89 €
Omietkaweberpas aquaBalance832,00 €8,32 €
Lešenie-500,00 €5,00 €
Odvoz odpadu-80,00 €0,80 €
Práca-2 000,00 €20,00 €
Spolu 5 251,00 €52,51 €
* aktualizované v  marci 2024

Ceny sú uvedené vrátane DPH

Komponenty ceny zatepleniaProduktCena za 100 m2Cena za 1 m2
Penetrácia podkladuweber penetrácia33,00 €0,33 €
Lepiaca maltawebertherm KPS189,00 €1,89 €
Tepelná izoláciaMinerálna vlna, hrúbka 100mm1 736,00 €17,36 €
KotvaSTR U 2G 135243,00 €2,43 €
Sklovláknitá mriežkawebertherm 117130,00 €1,30 €
Výstužná maltawebertherm KPS234,00 €2,34 €
Podkladový náterweber 70089,00 €0,89 €
Omietkaweberpas clean Active832,00 €8,32 €
Lešenie-500,00 €5,00 €
Odvoz odpadu-80,00 €0,80 €
Práca-2 400,00 €24,00 €
Spolu 6 466,00 €64,66 €
*aktualizované v  marci 2024

Komponenty ceny zateplenia:

 1. materiál (lepiaca malta, tepelná izolácia, výstužná malta, sklovláknitá mriežka,  kotvy, penetračný náter, omietka, profil)

 2. náradie (ručné, špeciálne nástavce, prípadne miešačka  a podobne),

 3. lešenie,

 4. odvoz odpadu,

  práca.

Odborné poradenstvo a kalkulácia

Skôr ako sa pustíte do práce, odporúčame kontaktovať našich špecialistov. 

 Kontaktovať odborníkov 

Finančný príspevok môže dosiahnuť 15 000 eur pri úspore od 30 do 60 % a až 19 000 eur, ak zateplením a ďalšou obnovou znížite energetickú náročnosť svojho domu viac ako 60 %. Z európskych peňazí sa prepláca až 75 % oprávnených nákladov. Základom rekonštrukcie musí byť zateplenie, ktoré musí tvoriť aspoň štvrtinu celkových výdavkov. Popri zateplení domu sa financuje aj výmena okien a dverí, výmena zdroja tepla, ako aj vytvorenie zelenej strechy či vonkajšie žalúzie. Žiadosť sa podáva elektronicky na stránke Obnov dom vždy po vyhlásení novej výzvy.

Zateplenie fasády je opatrenie, ktoré šetrí najviac nákladov na vykurovanie a zároveň ho možno získať pri najnižšej investícii. Kto chce získať plnú sumu 19-tisíc eur, má ideálnu príležitosť urobiť komplexnú rekonštrukciu so zateplením fasády, strechy, podlahy prízemia aj s výmenou okien a dverí. 

 

Izolačný materiál

výhody

nevýhody

EPS polystyrén biely

 • Vynikajúce izolačné vlastnosti;
 • Jednoduché použitie a spracovanie;
 • Dobrá priepustnosť pre pary;
 • Najnižšia cena;
 • Horľavý ale samozhášávý
 • Citlivý materiál na vyššie teploty
 • Citlivý materiál na organické rozpúšťadlá

EPS polystyrén s obsahom grafitu

 • Najlepšie izolačné vlastnosti;
 • Jednoduché použitie a spracovanie;
 • Dobrá priepustnosť pre pary;
 • Výborná cena
 • Horľavý ale samozhášavý
 • Pri nesprávnom skladovaní hrozí deformácia
 • Citlivý materiál na vyššie teploty
 • Citlivý materiál na organické rozpúšťadlá
 • Vyžaduje lepidlá a tmely vyššej triedy

XPS extrudovaný polystyrén

 • Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti;
 • razený povrch – vysoká priľnavosť lepiacich mált a stierok
 • vysoká pevnosť v tlaku
 • uzavretá bunková štruktúra - minimálna nasiakavosť
 • vysoká odolnosť proti zmrazovaco-rozmrazovacím cyklom
 • rozmerová a tvarová stálosť
 • odolnosť proti stárnutiu a hnitiu
 • Citlivý materiál na vyššie teploty
 • Citlivý materiál na organické rozpúšťadlá
 • Relatívne drahé
 • Vyžaduje lepidlá a tmely vyššej triedy

Minerálna vlna

 • Dobré tepelno- izolačné vlastnosti, vyššia ochrana pred letným prehrievaním najmä pri drevostavbách.
 • Nehorľavá izolácia;
 • Vysoká teplotná odolnosť izolácie;
 • Akustická izolácia;
 • Paropriepustná izolácia
 • Odoláva drevokazným škodcom, hlodavcom, hmyzu.
 • Vodoodpudivá izolácia – hydrofobizovaná izolácia
 • Veľmi dlhá životnosť
 • Vyššia obstarávacia cena;
 • Vyššia hmotnosť a štruktúra vyžadujú lepidlá a tmely najvyššej triedy a kotvy s kovovým tŕňom;
 • Na zachovanie týchto vlastností sú potrebné paropriepustné omietky;

Všetko, čo potrebujete vedieť o tepelnoizolačných doskách

TYP MATERIÁLU

MERNÁ JEDNOTKA

EPS S OBSAHOM GRAFITU

EPS

XPS

MINERÁLNA VLNA

Koeficient tepelnej vodivosti

W / (mK)

0,031

0,036-0,038

0,033- 0,036

0,034 - 0,041*

Objemová hmotnosť

kg / m3

15-18

14-16

30

50 - 150

Nasiakavosť

%

5

5

0,7

1/3**

Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení

kPa

70 - 100

70-100

200/300

20 - 40

Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky

kPa

100

100

 

7,5 - 80

Trieda reakcie na oheň

 

E

E

E

A1 – A2 S1 d0

 

 • Hodnota platí pre kolmú orientáciu vlákien napr. ISOVER NF 333.
 • Krátkodobá nasiakavosť 1 kg/m2; dlhodobá nasiakavosť pri čiastočnom ponorení 3 kg/m2 v zmysle STN EN 13162.

Mohlo by vás zaujímať:

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.