Natieranie omietky

Aká je cena zateplenia domu?

Plánujete zateplenie domu? Je možné, že faktorov spojených s jeho realizáciou, a ovplyvňujúcich váš konečný rozpočet, bude viac ako sa na prvý pohľad zdá. Nenechajte sa zaskočiť a vopred sa oboznámte so všetkým, čo vás pri tomto projekte môže postretnúť.

Cena za zateplenie domu

Pre väčšinu investorov je pri rozhodovaní podstatná otázka koľko bude zateplenie domu stáť. Kalkulácia ceny zateplenia by mala počítať s materiálom, náradím i prácou nevyhnutnou na realizáciu. Hlavnými premennými ovplyvňujúcimi výslednú cenu budú plocha zateplenia, kvalita a hrúbka materiálu, cena práce, výška budovy (a lešenia) a stav stien (budú nutné opravy?).

Na základe výmery vášho domu si môžete vypočítať  cenu zateplenia fasády priamo v našom Online kalkulátore.

Rozdiel medzi novostavbou a rekonštrukciou je  v hrúbke omietky na pôvodnej konštrukcii, čiže sa používajú dlhšie/väčšie kotvy pri renovácii, pretože tam už je existujúca omietka (pri novostavbách sa kotví priamo do „novej“ tehly/muriva) a stavu a rovinnosti podkladu (vysprávky, vyrovnanie)

                 

      Orientačný cenník zateplenia domu o výmere 100 m2

 

Ceny sú uvedené vrátane DPH

Komponenty ceny zateplenia

Produkt

Cena za 100 m2

Cena za 1 m2

Penetrácia podkladu

weber penetrácia

13

0,13

Lepiaca malta

webertherm leparm

140

1,4

Tepelná izolácia

Fasádny polystyrén biely 1000x50, hrúbka 60 mm

255

2,55

Kotva

STR U 2G 115

264

2,64

Sklovláknitá mriežka

webertherm 117

150

1,5

Výstužná malta

webertherm leparm

175

1,75

Podkladový náter

weber 700

61,2

0,612

Omietka

weberpas nova S

610

6,1

Lešenie

-

260

2,6

Odvoz odpadu

-

40

0,4

Práca

-

1400

14

Spolu

 

3 368

33,68

Ceny sú uvedené vrátane DPH

Komponenty ceny zateplenia

Produkt

Cena za 100 m2

Cena za 1 m2

Penetrácia podkladu

weber penetrácia

13

0,13

Lepiaca malta

webertherm KPS

196

1,96

Tepelná izolácia

Fasádny polystyrén biely 1000x50, hrúbka 60 mm

255

2,55

Kotva

STR U 2G 115

264

2,64

Sklovláknitá mriežka

webertherm 117

150

1,5

Výstužná malta

webertherm leparm

245

2,45

Podkladový náter

weber 700

61,2

0,612

Omietka

weberpas clean Active

735

7,35

Lešenie

-

260

2,6

Odvoz odpadu

-

40

0,4

Práca

-

1400

14

Spolu

 

3 619

36,19

Ceny sú uvedené vrátane DPH

Komponenty ceny zateplenia

Produkt

Cena za 100 m2

Cena za 1 m2

Penetrácia podkladu

weber penetrácia

13

0,13

Lepiaca malta

webertherm KPS

196

1,96

Tepelná izolácia

Minerálna vlna, hrúbka 60mm

560

5,6

Kotva

STR U 2G 115

264

2,64

Sklovláknitá mriežka

webertherm 117

150

1,5

Výstužná malta

webertherm KPS

245

2,45

Podkladový náter

weber 700

61,2

0,612

Omietka

weberpas aquaBalance

795

7,95

Lešenie

-

260

2,6

Odvoz odpadu

-

40

0,4

Práca

-

1700

17

Spolu

 

4 284

42,84

Komponenty ceny zateplenia:

 1. materiál (lepiaca malta, tepelná izolácia, výstužná malta, sklovláknitá mriežka,  kotvy, penetračný náter, omietka, profil)

 2. náradie (ručné, špeciálne nástavce, prípadne miešačka  a podobne),

 3. lešenie,

 4. odvoz odpadu,

  práca.

Výška finančného príspevku je do 8 800 eur vrátane DPH a nemôže tvoriť viac ako 40% celkových nákladov. Okrem realizácie zateplenia môžete tieto peniaze využiť aj na iné opatrenia vedúce k zníženiu tepelných strát (výmena okien). Dotácie poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR formou vyhlasovania výziev a žiadosť môžete podať elektronicky na stránke Bývajte úsporne.

Daná suma 8 800 eur je ďalej štruktúrovaná podľa parciálnych účelov: do 7 000 eur môžete použiť na materiál a prácu, 800 eur na vypracovanie projektu a 1 000 eur ak sa budova v dôsledku vami realizovaných úprav stane nízkoenergetickou.

 

Izolačný materiál

výhody

nevýhody

EPS polystyrén biely

 • Vynikajúce izolačné vlastnosti;
 • Jednoduché použitie a spracovanie;
 • Dobrá priepustnosť pre pary;
 • Najnižšia cena;
 • Horľavý ale samozhášávý
 • Citlivý materiál na vyššie teploty
 • Citlivý materiál na organické rozpúšťadlá

EPS polystyrén s obsahom grafitu

 • Najlepšie izolačné vlastnosti;
 • Jednoduché použitie a spracovanie;
 • Dobrá priepustnosť pre pary;
 • Výborná cena
 • Horľavý ale samozhášavý
 • Pri nesprávnom skladovaní hrozí deformácia
 • Citlivý materiál na vyššie teploty
 • Citlivý materiál na organické rozpúšťadlá
 • Vyžaduje lepidlá a tmely vyššej triedy

XPS extrudovaný polystyrén

 • Vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti;
 • razený povrch – vysoká priľnavosť lepiacich mált a stierok
 • vysoká pevnosť v tlaku
 • uzavretá bunková štruktúra - minimálna nasiakavosť
 • vysoká odolnosť proti zmrazovaco-rozmrazovacím cyklom
 • rozmerová a tvarová stálosť
 • odolnosť proti stárnutiu a hnitiu
 • Citlivý materiál na vyššie teploty
 • Citlivý materiál na organické rozpúšťadlá
 • Relatívne drahé
 • Vyžaduje lepidlá a tmely vyššej triedy

Minerálna vlna

 • Dobré tepelno- izolačné vlastnosti, vyššia ochrana pred letným prehrievaním najmä pri drevostavbách.
 • Nehorľavá izolácia;
 • Vysoká teplotná odolnosť izolácie;
 • Akustická izolácia;
 • Paropriepustná izolácia
 • Odoláva drevokazným škodcom, hlodavcom, hmyzu.
 • Vodoodpudivá izolácia – hydrofobizovaná izolácia
 • Veľmi dlhá životnosť
 • Vyššia obstarávacia cena;
 • Vyššia hmotnosť a štruktúra vyžadujú lepidlá a tmely najvyššej triedy a kotvy s kovovým tŕňom;
 • Na zachovanie týchto vlastností sú potrebné paropriepustné omietky;

Všetko, čo potrebujete vedieť o tepelnoizolačných doskách

TYP MATERIÁLU

MERNÁ JEDNOTKA

EPS S OBSAHOM GRAFITU

EPS

XPS

MINERÁLNA VLNA

Koeficient tepelnej vodivosti

W / (mK)

0,031

0,036-0,038

0,033- 0,036

0,034 - 0,041*

Objemová hmotnosť

kg / m3

15-18

14-16

30

50 - 150

Nasiakavosť

%

2

2

0,7

1/3**

Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení

kPa

70 - 100

 

70-100

200/300

20 - 40

Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky

kPa

100

100

 

7,5 - 80

Trieda reakcie na oheň

 

E

E

E

A1 – A2 S1 d0

 

 • Hodnota platí pre kolmú orientáciu vlákien napr. ISOVER NF 333.
 • Krátkodobá nasiakavosť 1 kg/m2; dlhodobá nasiakavosť pri čiastočnom ponorení 3 kg/m2 v zmysle STN EN 13162.

Mohlo by vás zaujímať:

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.