Pohľadový betón vytvorený z dizajnovej omietky

Ako pracovať s dekoratívnou omietkou weberpas dizajn betón?

Weberpas dizajn betón je dekoratívna, jemnozrnná, pastovitá omietka.  Pomocou tohto materiálu je možné vytvoriť hladký povrch, rovnako tak je možné povrch „modelovať“ alebo imitovať vzhľad odlievaného betónu - pohľadového betónu.

Weberpas dizajn betón je možné aplikovať na rôzne minerálne podklady (betón, stierky, minerálne omietky) alebo kontaktné tepelnoizolačné systémy ETICS.

V prípade aplikácie na nasiakavý povrch je nutné tento podklad vopred napenetrovať (weber 700). V prípade aplikácie na ETICS odporúčame ako podklad využiť omietku zrnitosti 1,5 mm s roztieranou štruktúrou.

Bezprostredne pred nanášaním je potrebné obsah balenia rovnomerne premiešať ručne alebo elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami.

Prvá vrstva omietky sa nanáša na vopred pripravený, vyhovujúci podklad antikorovým hladidlom v maximálnej hrúbke 1,5 mm.

Zvyčajne je potrebné aplikovať 2 vrstvy (najmä v prípade brúsenia povrchu). Následná vrstva sa aplikuje až na dostatočne vyzretú a spevnenú predchádzajúcu vrstvu omietky weberpas dizajn betón. Opäť platí, že maximálna hrúbka druhej vrstvy omietky weberpas dizajn betón nesmie presiahnuť 1,5 mm.

Pre dosiahnutie úplne hladkého povrchu je potrebné povrch omietky prebrúsiť. Omietka dosahuje zrelosť vhodnú pre brúsenie zvyčajne po uplynutí 24 hodín od nanesenia. Po prebrúsení sa, pochopiteľne, farebný odtieň čiastočne zmení, čo sa prejaví ako neopakovateľné, jedinečné stvárnenie plochy.

Omietka má zvýšenú odolnosť voči zachyteniu mikroorganizmov na jej povrchu, je pripravená k priamemu použitiu v širokej škále farieb.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.