Štandardné lepidlá

Štandardné lepidlá na obklady a dlažby sú prevažne určené do prostredia kde nie je potreba odolávaniu zásadným negatívnym vplyvom ako je mráz, vlhkosť a voda, striedanie vysokých a nízkych teplôt. Tieto lepidlá sú vhodné na bežné lepenie dlažieb a obkladov v interiéroch obytných budov prípadne v priestoroch kde nebude povrch zaťažovaný mrazom a vplyvu vody. Štandardné lepidlá na obklady a dlažby sú vhodné na lepenie menších obkladových prvkov do veľkostí strán približne 30 cm. Vhodným podkladom pod štandardné lepidlá sú cementové potery, cementové nivelačné hmoty, podklady tvorené jadrovými omietkami alebo steny ošetrené cementovými stierkami. Podklad pred lepením odporúčame vždy napenetrovať pre zaistenie kvalitne pripraveného povrchu.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.