webermix poro

weber.mix_poro.jpg

MUROVACIA MALTA NA TENKOVRSTVOVÉ LEPENIE

Murovacia malta je určená na tenkovrstvové lepenie pórobetónových tvárnic a brúsených tehál.

 • Pre ručné spracovanie
 • Pevnosť v tlaku 5 MPa po 28 dňoch
 • Pre interiér aj exteriér

 

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Pórobetónové tvárnice alebo brúsené tehly musia byť čisté, bez mastnoty, prachu, súdržné s rovnomernu nasiakavosťou
 • Dôležité poznať hrúbku ložnej škáry
 • Teplota vzduchu a podkladu pri aplikácii sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do +25°C

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Pre lepenie pórobetónových a presných tvárnic
 • Určená pre interiér i exteriér
 • Ručné spracovanie
 • Pevnosť v tlaku min. 5 MPa po 28 dňoch

Dôležité

 • Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba: sivá
Sypná hmotnosť suchej zmesi: 1400 – 1600 kg/m3
Orientačná spotreba zámesovej vody:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
približne 6,5 litra / 25KG
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
do 60 minút
Reakcia na oheň: trieda A1  
Maximálna veľkosť zrna: 2 mm
Pevnosť v tlaku: M5 (min. 5 N/mm2
Obsah chloridov: max. 0,1 % hm.
Pevnosť v šmyku(tabuľková hodnota): m in. 0,30 N/mm

Absorbcia vody:

0,8 kg/min2.m-0,5

Prídržnosť: ≥ 0,15 N/mm2
Priepustnosť vodných pár: po 24 hod. max. 0,5 kg/m2
Koeficient difúzie vodnej pary (tabuľková hodnota): μ 5/20
Tepelná vodivosť λ10,dry (tabuľková hodnota): 0,45 W(m.K)
Trvanlivosť: 15 zmrazovacích cyklov podľa STN 72 2452
Balenie: 25 kg
Paletové množstvo 1200 kg
Spotreba: približne 3,3 kg/m2
Cenníková cena: 0,195 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s webermix poro ?

Malta na tenkovrstvové murovanie sa pripraví postupným vmiešaním 1 vreca (25 kg) do približne 6,5 l čistej vody. Pomocou elektrického miešadla alebo stavebnej miešačky sa zmes mieša do homogénneho stavu bez hrudiek. Po rozmiešaní sa zmes nechá 5 minút odstáť a ešte raz sa krátko premieša. Murovacia malta na tenkovrstvové lepenie presných tvárnic sa na povrch nanáša zubovým hladidlom s veľkosťou zubov 4x4 mm na celej styčnej ploche murovacích tvárnic. Presné tvárnice sa následne vkladajú do čerstvo nanesenej murovacej malty.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.