weberton purolast

weberton puroplast

Ochranný náter na betón  na báze akrylátovej živice bez obsahu organických rozpúšťadiel.

Účel použitia

Základové konštrukcie, Podlahové konštrukcie, Stena, Fasáda, Nosné steny

Výrobok je balený v plastových vedrách.

Hmotnosť jedného balenia je 20 kg, váhová tolerancia ± 1,5%. 

Farby

  • OK1A
  • OK1E
  • OK2D
  • OK3C
  • OK4B
Pozrieť si celú škálu vzorkovníka

Dokumentácia a informačné letáky

Odporúčame

Podklad musí byť stabilný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, zbavený zbytkov starých náterov, nesmie sa zmrašťovať. Pri renováciách, resp. ochrane betónu musí byť povrch starostlivo očistený, najlepšie tlakovou vodou s prídavkom čistiaceho prostriedku na fasády. Či sú staré nátery odstrániteľné, to závisí od ich stavu. Znášanlivosť zbytkov starých náterov s náterom na betón weberton purolast je potrebné vyskúšať pomocou skúšobného náteru. Taktiež je potrebné vyskúšať ich priľnavosť k podkladu. Staré nátery, ktoré nespĺňajú tieto podmienky odstránime obrúsením alebo pomocou odstraňovača starých náterov E703, ktorý následne opláchneme teplou tlakovou vodou. V takomto prípade dobre pozakrývame okná, umelé hmoty, eloxované prvky na fasáde atď. Začínajúce, alebo pokročilé škody spôsobené koróziou spravidla vyspravíme (póry uzavreme a armatúry zbavíme hrdze), nanesieme adhézny a ochranný náter weberrep ochrana a kryciu vrstvu oceľovej výstuže doplníme weberrep vysprávkou H a J a pre vyhladenie povrchu a pre zníženie spotreby náteru weberrep povrch

 

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

  • výborná krycia schopnosť
  • trvalo spomaľuje proces karbonatizácie betónu
  • neprepúšťa na betón škodlivé splodiny ako sú oxid uhličitý, oxid siričitý
  • dobrá priepustnosť vodných pár

Dôležité

Dodatočné pridávanie plniva, spojiva či iných prísad nie je povolené! Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať.

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.