webertec purolast

Weber

NÁTER NA OCHRANU ZVISLÝCH BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Vodou riediteľný akrylátový ochranný náter na betón, určený na
zvislé konštrukcie

  • Vytvára ochrannú vrstvu betónových konštrukcií
  • Predlžuje životnosť konštrukcií
  • Spomaľuje proces karbonatácie betónu

Odtiene

Referenčné stavby

Vodné dielo Hričov
Sanačné systémy na betónové konštrukcie

vodné dielo Hričov

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.