webertec purolast

webertec purolast - Náter na ochranu zvislých betónových konštrukcií

NÁTER NA OCHRANU ZVISLÝCH BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

Vodou riediteľný akrylátový ochranný náter na betón, určený na
zvislé konštrukcie

  • Vytvára ochrannú vrstvu betónových konštrukcií
  • Predlžuje životnosť konštrukcií
  • Spomaľuje proces karbonatácie betónu

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 10 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Odtiene

  • Na preventívnu ochranu betónových konštrukcií voči pôsobeniu karbonatizácie, nepriaznivému vplyvu poveternostných podmienok, voči pôsobeniu škodlivých plynov
  • Na farebné stvárnenie betónových plôch, objektov

 

Referenčné stavby

Vodné dielo Hričov
Sanačné systémy na betónové konštrukcie

vodné dielo Hričov

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.