webersan WTA

weber.san_podhoz.jpg

Sanačný systém spĺňajúci kritériá WTA vhodný na rekonštrukciu silno zavlhnutého a veľmi zasoleného muriva.

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.