webersan WTA

weber.san_podhoz.jpg

Sanačný systém spĺňajúci kritériá WTA vhodný na rekonštrukciu silno zavlhnutého a veľmi zasoleného muriva.

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Nosné steny

Dokumentácia a informačné letáky

Vlastnosti a výhody produktu

  • omietky sa dajú nanášať ručne alebo strojne
  • odporúčame aj na historické budovy
  • vhodný do exteriéru aj interiéru

Dôležité

Vyžaduje nosný podklad. Pred aplikáciou je nevyhnutné odstrániť primárnu príčinu vlhnutia muriva.

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.