webersan WTA

weber.san_podhoz.jpg

Sanačný systém spĺňajúci kritériá WTA vhodný na rekonštrukciu silno zavlhnutého a veľmi zasoleného muriva.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.