weber.rep KB duo

Weberrep R4 duo

ŠPECIÁLNA REPROFILAČNÁ MALTA

Univerzálna opravná hmota na betónové konštrukcie triedy R4

  • Pre hrúbky do 50 mm
  • Bez zmřašťovania, nízke vnútorné pnutie
  • Paropriepustná

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.