weberton lazur

weber.ton_lazur.jpg

DEKORATÍVNY NÁTER 

Je určený na farebné zvýraznenie kresby dreva pri vytváraní imitácie dreveného povrchu na fasáde omietkou weberpas silikon wood

 • Farebné zvýraznenie kresby dreva
 • Vysoká vodoodpudivosť
 • Vodoodpudivý

 

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Farby

 • weberpas granit OP G1
 • weberpas silikon brick BR 01
 • weberpas silikon brick BR 02
 • weberpas silikon brick BR 05
 • weberton lazur borovica
 • weberton lazur orech
Pozrieť si celú škálu vzorkovníka

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Náter je určený na podklad tvorený tenkovrstovou omietkou weberpas silikon wood
 • Žiadne prísady a ani voda sa do náteru nesmú pridávať

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Atraktívna štruktúra 
 • Veľmi dobrá priľnavosť k podkladovému povrchu
 • Jednoduchá aplikácia
 • Výber z farebných odtieňov: orech, borovica, dub, teak, mahagon

Dôležité

 • Teplota podkladu a okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5°C a prevýšiť +25°C.
 • Pri aplikácií sa vyhnite priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu.

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Technické parametre:

Farba: 5 farebných odtieňov: orech, borovica, dub, teak, mahagon
Cenníková cena bez DPH:

5kg - 7,206 €/kg *

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberton lazur?

Pred začatím prác je potrebné všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú natierať dôkladne pozakrývať (chrániť pred znečistením). Náter weberton lazur sa nanáša neriedený na suchú omietku weberpas silikon wood po dôkladnom rozmiešaní v jednej rovnomernej vrstve valčekom alebo štetcom bez podkladového náteru. Bezprostredne po nanesení zotrieme ešte mokrý náter z povrchu omietky špongiou. Vďaka plastickému povrchu spracovanej omietky weberpas silikon wood sa na vystupujúcich miestach čiastočne alebo úplne náter zotrie z omietky a naopak v priehlbinách náter zostane. Tým vznikne farebné zvýraznenie kresby na imitovanom drevenom povrchu. Výsledný farebný odtieň je závislý od zotretia náteru weberton lazur z povrchu omietky.

Upozornenie

Dodatočné pridávanie vody, plniva a prísad nie je povolené. Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať! Pri výbere farieb je potrebné mať na zreteli skutočnosť, že majú iný odtieň za denného svetla a iný za umelého svetla. Okrem toho na vnímanie farby majú vplyv: spôsob aplikácie, vzdialenosť od objektu ako aj druh a charakter osvetlenia. Výsledná farba vo veľkej miere tiež závisí od spôsobu vyhotovenia. Správna a teda úspešná aplikácia výrobku je mimo našej kontroly. Záruka sa preto vzťahuje iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok predaja a dodávky, ale nie na úspešné použitie.Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.