weberdur jadrová omietka 4 mm

Nový produkt
Weber

JADROVÁ OMIETKA

Suchá omietková zmes určená na zhotovenie jadrovej omietky ručným spracovaním do interiéru a exteriéru.

 • Ručné  spracovanie
 • Vhodná ako podklad pre jemné štukové a minerálne omietky
 • Maximálna zrnitosť plniva 4mm

Účel použitia

Povrchová úprava stropov, Stena, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Teplota vzduchu a podkladu pri aplikácii musí byť od +5°C do +25°C
 • Podklad musí byť vhodne napenetrovaný a navlhčený

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Vhodná na podklady z pálených tehál, tvárnic, betónu, prírodného kameňa
 • Aplikačná hrúbka od 10 mm do 25 mm v jednom kroku, možné vrstvenie
 • Vhodná do interiéru aj exteriéru
 • Možnosť vrstvenia omietky pre dosiahnutie väčšej hrúbky
 • Tvorí podklad pod jemné omietky

Dôležité

 • Podklad nesmie  premrznutý, znečistený, nesúdržný, s trhlinami a zaprášený 
 • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C.
Weber
Dekoratívne a dizajnové omietky a nátery Štukové a jadrové omietky Podlahy

Hotel Roca, Košice

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba: sivá
Sypná hmotnosť suchej zmesi: 1350 – 1550 kg/m3
Orientačná spotreba zámesovej vody:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
približne 4,2 / 25kg
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
do 60 minút
Reakcia na oheň: trieda A1  
Maximálna veľkosť zrna: 4 mm
Pevnosť v tlaku: CS II
Prídržnosť: ≥ 0,15 N/mm2
Koeficient difúzie vodnej pary (tabuľková hodnota): μ = 20
Kapilárna nasiakavosť vody: W0
Tepelná vodivosť λ10,dry (tabuľková hodnota): 0,82 W/(m.K)
Porušenie: FP:A/B
Balenie: 25 kg/Paletové množstvo 1200 kg
Spotreba: približne 16,5 kg/m2/10 mm
Cenníková cena: 0,145 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberdur jadrová omietka 4mm?

Teplota vzduchu a podkladu pri aplikácii musí byť od +5°C do +25°C. Pri spracovaní je potrebné vyhnúť sa priamym účinkom slnečného žiarenia, vysokej teploty a prievanu. Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte. Obsah vreca weberdur jadrová omietka 4 mm pomocou elektrického miešadla alebo stavebnej miešačky rozmiešať s čistou studenou vodou na homogénnu hmotu bez hrudiek. Po rozmiešaní sa zmes nechá 5 minút odstáť a ešte raz sa krátko premieša. Weberdur jadrová omietka 4 mm sa nahadzuje na pripravený podklad murárskou lyžicou celoplošne v hrúbke vrstvy od 10 mm do 25 mm a následne sa zarovnáva sťahovacou latou. Po zavädnutí je možné nanášať ďalšiu vrstvu v maximálnej hrúbke 20 mm. Pred samotným omietaním odporúčame osadiť omietacie profily.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.